Obowiązek informacyjny w programie Mój Prąd 3.0. – w jaki sposób będzie weryfikowany?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W związku z tym, że środki przeznaczone na program Mój Prąd pochodzą z Funduszy Unijnych, pojawiła się konieczność informowania o otrzymanej dotacji. Tabliczka informacyjna według ustalonego wzoru, powinna zostać umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku/ogrodzeniu itp. bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu. Taka decyzja przyjdzie jako automatyczne powiadomienie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie na adres mailowy podany we wniosku. Na umieszczenie tabliczki inwestor ma dwa miesiące od daty otrzymania powiadomienia. W jaki sposób spełnienie obowiązku informacyjnego będzie weryfikowane? Pytamy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W jaki sposób obecność tabliczki będzie weryfikowana?

Weryfikacja oznaczenia instalacji PV będzie odbywać się poprzez kontrolę w terenie na wybranej losowo próbie Beneficjentów. - odpowiada rzecznik NFOŚiGW

Kto będzie przeprowadzał kontrole?

Kontrole będą prowadzone przez NFOŚiGW/ Instytucję Pośredniczącą lub inny wskazany podmiot. - odpowiada rzecznik NFOŚiGW

Wzór tabliczki informacyjnej

Tabliczka informacyjna powinna być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, powinna mieć rozmiar co najmniej A4, tj. 297mm x 210 mm, a najlepiej A3. Tabliczka musi zawierać 4 logotypy oraz informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.

Wzór tabliczki informacyjnej w programie Mój Prąd 3.0., źródło:mojprad.gov.pl

Czy beneficjenci otrzymają tabliczkę, czy powinni sami zadbać o jej wykonanie?

Wykonanie tabliczki zgodnie instrukcją, z trwałego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne, leży po stronie Beneficjenta. - odpowiada rzecznik NFOŚiGW

Mój Prąd - dowiedz się więcej!

1. lipca 2021 roku wystartowała trzecia edycja programu Mój Prąd, wspierającego polskie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Sprawdź  co musisz wiedzieć o nowej wersji programu!

Zobacz również