28 czerwca Senat obradował nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
29 czerwca odbyło się głosowanie o przyjęcie ustawy w całości, bez poprawek. Podczas głosowania senatorowie nie byli jednomyślni: 56 senatorów było za przyjęciem ustawy, 26 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Ostatecznie  Senat przyjął nowelizację ustawy o OZE bez poprawek. Teraz zostanie ona skierowana bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta.

Podatek od elektrowni wiatrowych źródłem wątpliwości

Podczas obrad, po raz kolejny  dużo emocji wzbudzały zapisy dotyczące podatku od elektrowni wiatrowych. Okazało się bowiem, że Senatorowie mają wątpliwości co do zmian w zakresie podatków jakimi objęte mają być farmy wiatrowe.

Rozważano powtórne przyjęcie poprawki, która zakładała pokrycie nadwyżki podatku za 2018 roku z budżetu Państwa. Chodzi o zbyt wysokie podatki naliczane przez gminy operatorom wiatraków. Naliczane obecnie podatki od elektrowni wiatrowych stanowią nawet 40% dochodów do gminnego budżetu. Powtórne rozpatrzenie wynika z tego, że poprawka, zgłoszona przez senatora Kleinę była już wcześniej odrzucona na etapie prac komisji senackich.

Innym rozwiązaniem, nad którym się pochylono było odroczenie wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE do 1 stycznia 2019 r. Ta poprawka pozwoliłaby uniknąć gminom konieczności zwracania nadwyżek podatku.

Ten pomysł nie podobał się m. in. senatorom PO. Jeden z senatorów widzi w takim rozwiązaniu obciążenie samorządów kosztami błędów legislacyjnych.

Ponad 100 organizacji w konsultacjach społecznych

Podczas obrad Senatu po raz kolejny przedstawiciele Ministerstwa Energii podkreślili szeroki zakres konsultacji społecznych w które włączyło się ponad sto organizacji. Po raz kolejny również podkreślali jak zależy im na szybkim procedowaniu przepisów. Argumentem jest ciągle odblokowanie kolejnych aukcji OZE.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Senatu, ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma zapewnić pełną zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej „Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych”.

To nie koniec prac nad ustawą

Nowelizacja ustawy o OZE nad którą pochylali się dzisiaj Senatorowie nie jest ostatnią. Już teraz Ministerstwo Energii zapowiada kolejne prace nad modyfikacją i poprawą prawa dla energetyki odnawialnej w Polsce.

Aktualna nowelizacja ma się przyczynić do efektywnego wykorzystania OZE i zwiększonego stosowania w celach energetycznych produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu używającego surowców rolniczych. Przewiduje wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej. Usuwa też wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.

Redakcja GLOBEnergia