Ubiegły rok był rekordowy dla branży fotowoltaicznej w Polsce. Łączna wartość rynku PV wyniosła prawie 10 mld zł, przyłączono 2550 MW mocy – wynika z raportu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. W 2021 roku eksperci prognozują znacznie mniejsze obroty handlowe w tym sektorze, które sięgną około 9 mld zł – szacuje Instytut Energetyki Odnawialnej.

Od początku roku branża zaobserwowała lekkie spowolnienie tempa montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz spadek zainteresowania inwestycjami. Wynika to z długiego oczekiwania na szczegóły dotyczące programu Mój Prąd, który napędził rozwój rynku w Polsce. Pod koniec maja nasza redakcja pytała się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o szczegóły trzeciego naboru, który ma ruszyć 1 lipca 2021 roku. Niestety, na prawie miesiąc przed planowanym uruchomieniem nie podano więcej informacji poza tym, że dofinansowanie będzie obejmowało cztery technologie, a wysokość dotacji będzie zależna od zakresu rzeczowego inwestycji.

Rynek i łańcuchy dostaw tworzy 35 tys. specjalistów

Rynek fotowoltaiki w Polsce to nie tylko sprzedaż instalacji odbiorcom końcowym, ale cały łańcuch dostaw generujący wartość dodaną dla gospodarki. W 2020 roku liczba osób zatrudnionych na etacie w branży mogła sięgnąć nawet 14,5 tys., natomiast liczba osób pracująca czasowo na innych formach zatrudnienia w fotowoltaice może sięgać 21 tys. Łącznie daje to 35,5 tys. miejsc pracy w krajowym sektorze fotowoltaicznym.

Rząd jest w ciągłym dialogu z branżą fotowoltaiczną, który formalnie rozpoczął się w 2020 roku. We wrześniu ubiegłego roku w Ministerstwie Klimatu został podpisany list intencyjny na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce oraz wypracowania projektu umowy sektorowej. Obecnie trwają prace nad porozumieniem sektorowym, który ma na celu zwiększyć udział polskich przedsiębiorców w budowie fotowoltaiki w Polsce.

Polska wśród liderów europejskich

Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku sięgnęła poziomu 4 GW, co oznacza 200 proc. wzrost rok do roku. Jednocześnie, według europejskiego stowarzyszenia Solar Power Europe, w 2020 roku Polska znalazła się na 4-tym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2021 roku nasz kraj utrzyma wysokie tempo przyrostu mocy i 4. miejsce w UE

– Jak pokazują prognozy jest wielka szansa, aby prognoza mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2025 roku na poziomie 15 GW się ziściła. Za kilka lat możemy być liderem europejskim pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych – komentował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE.

Czy likwidacja systemu opustów spowolni rozwój rynku prosumenckiego?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt zmian prawnych, który proponuje od 1 stycznia 2022 roku wygaszenie systemu opustów i zastąpienie go modelem zakupu i sprzedaży energii znacznie mniej korzystnym dla przyszłych prosumentów. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF Polska PV postuluje wprowadzenie minimum dwuletniego okresu przejściowego i utrzymanie obecnego systemu opustów dla nowych prosumentów wyprowadzających energię do sieci do 31.12.2023 roku. Okres przejściowy ma pozwolić przedsiębiorstwom dostosować się do nowych warunków, utrzymać miejsca pracy, a przyszłym prosumentom dać czas na dokładne poznanie nowego systemu.

Źródło: IEO/SBF Polska PV

Redakcja GLOBEnergia