Jakie są powody nadchodzących zmian? Oczywiście zbyt prostym byłoby uciekanie się do kwestii zaopatrzenia i zapotrzebowania na energię oraz do jednej z najbardziej błędnie określonych metryk, mianowicie nadmiaru zdolności produkcyjnych.

Jeśli weźmiemy pod uwagę przeprowadzone analizy, dojdziemy do wniosku, że wszystko to za sprawą Chin i wydarzeń napędzanych przez rynek chiński, zarówno jeśli chodzi o początkowe etapy łańcucha wartości (moce wytwórcze, dostawy), jak i popyt rynków końcowych.

Chiny od dłuższego czasu znajdują się na pierwszym miejscu jako największy rynek końcowy sektora PV. Mogą się również pochwalić największą wielkością produkcji ogniw typu c-Si.

Innymi istotnymi czynnikami powodującymi zmiany są: niepewna sytuacja na rynku w USA, alarmująco niskie ceny w Chinach i Indiach na rynku transakcji z natychmiastową dostawą, itp.

Zazwyczaj sektor PV był zależny od kwartalnego wzrostu, przy czym prawie zawsze w czwartym kwartale zapotrzebowanie było największe. Duży wzrost w pierwszych kwartałach w kilku ostatnich latach zaznaczył się w takich krajach, jak: Japonia i Wielka Brytania, niemniej rozmiary tych rynków były znacznie mniejsze niż dominującego rynku chińskiego i nie zmieniły podstawowej rocznej dynamiki wzrostu w sektorze PV.

Biorąc pod uwagę Azję Południowo- Wschodnią, dodane moce wytwórcze pochodzą ze strony firm chińskich, jedynym wyjątkiem od reguły jest Hanwha Q-CELLS, będąca inicjatywą koreańską.

Ogólnie rzecz biorąc można stwierdzić, że zmiany, które miały miejsce w trzecim kwartale 2016 roku zaszły za sprawą firm chińskich, Hanwha Q-CELLS, a także amerykańskiej firmy Wacker. Reszta sektora, z produkcyjnego punktu widzenia, poczyniła bardzo niewiele w kwestii zmian.

Potrzeba ponownego przebadania strategii istnieje w obszarze wszystkich etapów początkowych w procesie produkcyjnym. Firma First Solar jest praktycznie jedynym producentem PV, który miał odwagę zaprezentować pięcioletni plan działania. Reszta zachowała przezorność i nie określiła szczegółowych planów, jako że cokolwiek zostało postanowione wcześniej, będzie musiało teraz podlec modyfikacji.

Nic nie wskazuje na to, że 2017 rok będzie zwyczajnie kontynuacją tego, co miało miejsce do tej pory w drugiej połowie 2016 roku.

Opracowano na podstawie: PV Tech