Śląski System Magazynowania Energii był tematem Forum MAP, podczas którego zaprezentowano ideę Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. W trakcie wydarzenia podpisano porozumienie oraz powołano Komitet Sterujący na potrzeby opracowania szczegółowej koncepcji systemu, sposobu jego przygotowania i wdrożenia oraz analiz ekonomiczno-finansowych.

– System Śląskich Magazynów Energii niesie za sobą szereg korzyści. To nie tylko zagospodarowanie istniejącej infrastruktury ale także nowe miejsca pracy czy bezpieczeństwo i niezależność energetyczna całego regionu – powiedział wiceminister MAP, Artur Soboń.

Potencjał obszarów górniczych a rozwój OZE

Aktualnie w samej tylko Spółce Restrukturyzacji Kopalń znajduje się ponad 3 tys. hektarów gruntów zlokalizowanych na obszarze ponad 70 gmin, około 5 tys. budynków w zróżnicowanym stanie technicznym i ponad 6 tys. różnego rodzaju budowli.

Jak informuje MAP, istniejącą infrastrukturę można zagospodarować na magazyny wykorzystujące krótkotrwałe wytwarzanie energii elektrycznej. Po adaptacji można skorzystać z urządzeń szybowych. Na przykład kiedy będzie potrzebna energia można ją wyprodukować poprzez gwałtowny strumień wody wlewany do szybu lub też w powolny sposób z wykorzystaniem grawitacyjnie przemieszczanych zbiorników wody, stanowiących przeciwciężary opuszczane do szybu i wylewanie jej na dnie.

Magazyny energii jako istotny element rozwoju rozproszonej energetyki

Technologie magazynowania energii nie zastąpią klasycznych źródeł wytwórczych energetyki. Mają one wspierać i stabilizować rozproszony system OZE. Mieszkańcy Śląska dostrzegli już szansę w odnawialnych źródłach energii i obecnie region stał się liderem w liczbie mikroinstalacji fotowoltaicznych powstających w ramach programu Mój Prąd. Ten region znajduje się także wśród liderów pod względem wniosków składanych w programie Czyste Powietrze. Województwo przoduje zarówno pod względem liczby dofinansowań, jak też pod względem mocy instalacji. Do tej pory przyznano tam ponad 27 tys. dofinansowań do projektów mikroinstalacji PV o łącznej mocy niemal 158 tys. kW.

Fotowoltaika stała się trendem w całym kraju. Według danych Polskich Sieci Energetycznych, na koniec 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice wyniosła około 4 GW. Na koniec 2021 roku moc ta może wynieść około 6 GW.

Jest to niestety niestabilne źródło strumienia energii, dlatego rozwiązaniem są magazyny energii. Ten rynek rośnie w całej Europie. Według raportu SolarPower Europe, w 2019 roku na Starym Kontynencie zainstalowano bateryjne, domowe magazyny energii o łącznej pojemności 745 MWh – jest to wzrost o 57 proc. w porównaniu do 2018 roku. W samych Niemczech zainstalowano domowe urządzenia o łącznej pojemności 496 MWh. W tym zestawieniu na kolejnych pozycjach uplasowały się: Włochy (89 MWh), Wielka Brytania (38 MWh), Austria (37 MWh) i Szwajcaria (20 MWh). Według SolarPower Europe, mimo epidemii w 2020 roku odnotowano ponowny wzrost inwestycji i przybyło instalacji o łącznej pojemności 810 MWh. Przewiduje się, że w 2022 roku przekroczony ma zostać próg 1 GWh zainstalowanych domowych magazynów w skali rocznej, a w 2024 roku ich łączna pojemność ma osiągnąć 7,2 GWh.

Obecnie dostępne są m.in. technologie wodorowe, bateryjne czy mechaniczne magazynowania energii. Stosowanie ich uzależnione jest od specyfiki terenu i otoczenia zagospodarowanego obszaru, a także samego obiektu wraz z jego infrastrukturą. Budowa magazynów energii to również korzyść związana z ograniczeniem kosztów związanych z utrzymaniem terenów pogórniczych lub też w ostateczności ich wyburzaniem i likwidowaniem.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych 

Redakcja GLOBEnergia