Od nowego roku wchodzi w życie Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która wniesie nie tylko wśród inwestorów ale też do branży OZE sporo zamieszania. Zapytaliśmy przedstawicieli branży o podsumowanie zmian, których jesteśmy świadkami.

 
Jako firma oczekujemy takiej propozycji Ustawy o OZE, która sprawiedliwie wspierałaby rozwój energetyki rozproszonej, prosumenckiej, a nie koncernów energetycznych, która dotyczyłaby również odnawialnych źródeł ciepła a nie wyłącznie źródeł energii elektrycznej i określałaby minimalne wymogi jakościowe dla urządzeń wytwarzających OZE, promując te najbardziej efektywne energetycznie. Branża grzewcza w Polsce rozwija się i będzie się rozwijała wraz ze wzrostem branży budowlanej i rynku budynków poddawanych termomodernizacji, konieczne jednak wydają się konkretne systemy wsparcia dla inwestycji w tego typu urządzenia. Tym bardziej, że pojawiają się produkty coraz lepsze i coraz bardziej energooszczędne – ciekawym rozwiązaniem, które wprowadzimy do oferty w sierpniu br., jest nowa pompa ciepła do produkcji c.w.u NIBE F135, która w połączeniu z powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 zapewnia wyższą sprawność systemu, komfort wentylacji budynku, a także umożliwia realizację dwóch funkcji jednocześnie: chłodzenia z pompy ciepła NIBE F2040 i produkcji c.w.u przez NIBE F135 przy wykorzystaniu ciepła odzyskanego z powietrza odpadowego z budynku.
 
Małgorzata Smuczyńska
Menedżer ds marki NIBE

Podobne zdanie prezentuje przedstawiciel formy Daikin, Erwin Szczurek
 
Ostatnie zmiany legislacyjne, z pewnością wpłyną na rozwój zainteresowania, a co za tym idzie, świadomości społecznej na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Mamy nadzieję, że spowoduje to zmianę myślenia, o tym co jest tradycyjne, szczególnie w kwestiach techniki grzewczej. Dlatego już na jesień tego roku, wyjątkowo atrakcyjną ofertę powietrznych pomp ciepła, wzbogacimy o pompę ciepła tylko do CWU oraz nowy wysoko-efektywny monoblok z COP = 5,00 (A7/W35).
 
Erwin Szczurek
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Systemów Grzewczych, Daikin