Od 1 grudnia obowiązuje wyższe wsparcie na termomodernizację i remonty. Jakie środki można otrzymać?

Dodatki do paliw i innych nośników energii mogą tymczasowo wspomóc gospodarstwa domowe w mierzeniu się z ich wysokimi cenami. Jednak w perspektywie długoterminowej rachunki za energię najłatwiej jest obniżyć poprawiając efektywność energetyczną budynków. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ułatwi szukanie oszczędności energii. Jak informuje BGK, od 1 grudnia 2022 r. wchodzą w życie ustawowe zmiany, które zwiększają finansowe wsparcie takich inwestycji.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Zmiany, o których informuje BGK dotyczą Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Z tego funduszu, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela premii na remonty i poprawę efektywności energetycznej budynków. Wprowadzone zmiany podnoszą wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej, które spłacają część kredytu zaciągniętego przez inwestora w banku kredytującym.

Nowe rozwiązanie w BGK

W BGK pojawiło się też nowe rozwiązanie. Jest to premia MZG (mieszkaniowego zasobu gminy), która pomoże poprawić stan techniczny mieszkaniowego zasobu gmin. Jak informuje instytucja, wszystkie te rozwiązania będą funkcjonować pod wspólną nazwą - Program TERMO.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Wysokość premii termomodernizacyjnej wzrasta z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji.

Mogą się o nią starać m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
  • społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM),
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • spółki prawa handlowego,
  • osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE) premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Premia remontowa

Jak podaje BGK, premia remontowa wzrasta z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów, co w przypadku premii termomodernizacyjnej – oprócz właścicieli domów jednorodzinnych.

Premia remontowa jest dostępna w przypadku budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

  • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową
  • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową - jeżeli budynek należy do TBS lub SIM i wybudowano go przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 roku lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie premii?

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej inwestor składa w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wprowadzono nowe rozwiązanie - premia MZG

Od dziś gminy i spółki gminne mogą wnioskować o premię MZG. Wsparcie dotyczy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Jakie są wymagania?

Obiekty te powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Elementy budynku po zrealizowaniu prac muszą spełniać określone w prawie budowlanym wymagania minimalne dot. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Wysokość premii MZG

Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie może wzrosnąć do 60 proc. jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a także kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Inaczej niż w przypadku premii remontowej i termomodernizacyjnej, wnioski o udzielenie premii MZG należy składać bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. Premię MZG można otrzymać niezależnie od tego czy inwestycja jest finansowana z kredytu czy ze środków własnych.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia