Od 1 lipca instytucje miejskie w Krakowie kupują wyłącznie energię z OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od 1 lipca instytucje miejskie w Krakowie kupują już wyłącznie energię z OZE. Jest to wynik przetargu, który rozstrzygnął Krakowski Holding Komunalny SA. Obecnie 50 proc. energii wytwarzanej w spółkach komunalnych to energia odnawialna, zaś jej największym producentem jest właśnie KHK SA.

Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, lidera Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej wskazał, iż można stwierdzić, że od 1 lipca 2021 roku budynki i podmioty Gminy Miejskiej Kraków w mniejszym stopniu będą się przyczyniały do pogłębiania efektu cieplarnianego.

- Oznacza to, że w okresie dwóch lat unikniemy ponad 325 tysięcy ton emisji dwutlenku węgla. Będzie to znaczący wkład Krakowa w ochronę klimatu – powiedział Trzmiel.

Dodał, że nie bez znaczenia są także wymierne oszczędności, które odniesie miasto dzięki zakończonemu właśnie przetargowi na zakup energii elektrycznej. Wyniosą one 6 mln zł w ciągu dwóch lat.

Rekordowy przetarg

Zakończony wiosną przetarg dotyczył największego do tej pory zamówionego wolumenu – 424 tys. MWh energii wyłącznie z OZE do 3 258 punktów odbioru. Model postępowania opisany w przetargu pozwala na zakup całości energii na najbardziej konkurencyjnych warunkach na Towarowej Giełdzie Energii.

Janusz Mazur, z-ca dyrektora biura ds. sprzedaży i obrotu energią KHK SA wyjaśnił, że wybrany w przetargu wykonawca zadeklarował najniższą cenę za obsługę procesu zakupu i sprzedaży energii – w efekcie grupa automatycznie zaoszczędzi ok. 3 mln zł rocznie. Następnym krokiem jest wspólnie poszukiwanie przez Eneę SA, z którą została podpisana umowa i KGZEE najkorzystniejszego momentu zakupu na giełdzie. Wykonawca będzie zobowiązany każdemu podmiotowi miejskiemu przedstawić wystawioną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki gwarancję pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnym źródle.

Trzmiel wskazał, że energia, która już od dzisiaj płynie w gniazdkach szkół, urzędów, w TAURON Arenie Kraków, Centrum Konferencyjnym ICE Kraków, muzeach, teatrach, w silnikach tramwajów czy ładowarkach miejskich samochodów elektrycznych nie może pochodzić ze spalania węgla, gazu ziemnego, oleju opałowego czy też innych paliw kopalnych. Wyłoniony w przetargu wykonawca musi zadbać o to, aby była ona wytworzona w odnawialnych źródłach a więc np. elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych itp.

Poprawa efektywności energetycznej w Krakowie

Od lat w stolicy Małopolski prowadzony jest także program poprawy efektywności energetycznej. Największym wytwórcą energii z OZE jest eksploatowany przez KHK SA Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów. Wytwarza on rocznie ponad 90 tys. MWh energii elektrycznej i ponad 1 mln GJ ciepła. Znaczną ilość energii wytwarzają również Wodociągi Miasta Krakowa - około 15 tys. MWh, nieco mniej MPO. Przybywa instalacji, głównie fotowoltaicznych w domach pomocy społecznej, budynkach biurowo-administracyjnych i edukacyjnych.

Magistrat wskazuje, że przygotowywane są już kolejne projekty. Już dzisiaj z niecałych 340 tys. MWh energii elektrycznej zużywanej rocznie przez podmioty gminne, aż 30 proc. jest produkowana w miejskich instalacjach, które nie zużywają paliw kopalnych. W tej kwestii przodują spółki komunalne, gdzie wytwarzana zielona energia to prawie połowa całkowitej produkcji.

Źródło: KHK, Kraków.pl

Zobacz również