Od 1 stycznia 2022 roku koniec z dotacjami na kotły węglowe

Według danych na koniec października 2021 roku, w programie Czyste Powietrze 16 proc. wniosków dotyczących dofinansowania wymiany źródła ciepła obejmowały kotły na węgiel. Ma się to zmienić od 1 stycznia 2022 roku. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 roku, co oznacza, że od nowego roku kończy się wsparcie ogrzewania na węgiel.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz przypominają, że montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do końca 2021 roku. Koszt poniesiony przez beneficjenta będzie kwalifikowalny pod dwoma warunkami. Pierwszy z nich zakłada złożenie do końca roku wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem koszt zakupu i montażu kotła na węgiel. Drugi warunek zakłada wystawienie faktury lub  równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 roku na zakup i montaż kotła na węgiel. Jeśli dostarczymy taki dokument do Narodowego Funduszu, to wówczas mamy szansę na uzyskanie dotacji do kotła węglowego.

Oznacza to, że od pierwszego stycznia 2022 roku nie będziesz można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. Beneficjenci programu mogą skorzystać z dofinansowania do innych źródeł ciepła np. kotłów gazowych, kotłów na pellet czy pomp ciepła. Warto pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku można ubiegać się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

Nie odliczymy kotła węglowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej

W październiku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 20 października 2021 roku, w którym znajduje się wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zgodny z programem Czyste Powietrze. Podatnicy mogą od 1 stycznia 2019 roku odliczyć od podatku dochodowego wydatki związane z termomodernizacją w ramach ulgi termomodernizacyjnej, uwzględniając listę urządzeń z rozporządzenia. W nowelizacji pojawiła się rewolucyjna zmiana. Projekt proponuje wyeliminowanie z ulgi termomodernizacyjnej kotłów węglowych zgodnie z propozycją pełnomocnika premiera ds. Czystego Powietrza, Bartłomieja Orła. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy, że z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 skorzystało 207 418 podatników na łączną kwotę 3,134 mld zł. Średnio jeden podatnik odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej około 15 110 zł. Z kolei w 2020 roku z odliczenia skorzystało 451 tysięcy podatników na kwotę 7,5 mld zł, a zysk podatników wyniósł 1,4 mld zł. Oznacza to, że średnio każdy podatnik odliczył w ubiegłym roku 16 629 zł. Odjęcie kotłów węglowych z ulgi termomodernizacyjnej może więc znacznie zmienić decyzje beneficjentów programu Czyste Powietrze.

Szansa dla innych technologii grzewczych

Rezygnacja z dofinansowania do tradycyjnych kotłów otwiera przestrzeń dla nowych technologii grzewczych jak pompy ciepła. Po tą technologię sięgnęło dotychczas ponad 17 proc. beneficjentów programu Czyste Powietrze. Inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła ciepła w budownictwie mieszkalnym zakładają strategie Unii Europejskiej jak Fala Renowacji oraz strategia łączenia sektorów (sector coupling). Zapotrzebowanie budownictwa na energię i ciepło powoduje, że około 40 proc. emisji CO2 w Unii Europejskiej generuje tylko tkanka budowlana. 

W Polsce ruszają programy wsparcia dla pomp ciepła. Według wstępnych zapowiedzi w 2022 roku ruszy program Moje Ciepło. O dotacje do powietrznych i gruntowych pomp ciepła będą mogli ubiegać się właściciele nowych domów jednorodzinnych.

Zobacz również