UE wprowadza nowe wymogi dotyczące oznakowania pojazdów i stacji ładowania, aby pomóc konsumentom w zrozumieniu znaczenia nowych oznaczeń pojazdów elektrycznych. Nowe oznakowaniem ma wspomóc także interpretację oznaczeń w kontekście ładowania. Nowe etykiety zostaną wprowadzone w 27 państwach członkowskich UE, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) oraz w Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

Od dnia 20 marca 2021 r. oznakowanie będzie umieszczane na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach zasilanych energią elektryczną (czyli pojazdach bateryjnych i hybrydowych typu plug-in) oraz na wszystkich stacjach ładowania w UE w sposób jasny i widoczny dla konsumentów. Zmienione etykiety pojawią się na pojazdach zaliczanych do motorowerów, motocykli, pojazdów trójkołowych i czterokołowych, samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów.

Ujednolicone oznakowanie zostanie umieszczone na nowo wyprodukowanych pojazdach w pobliżu każdego pojazdowego gniazda ładowania i na każdej wtyczce do ładowania, na oddzielnych kablach do ładowania, w podręcznikach obsługi pojazdu i elektronicznych podręcznikach obsługi, na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych obok gniazda wyjściowego lub miejsca przechowywania przewodu podłączanego do pojazdu, oraz w celach informacyjnych w salonach samochodowych.

Czy nowe oznakowanie dotyczy także pojazdów już użytkowanych?

Pojawiają się pytania, czy nowe oznakowanie będzie dotyczyło pojazdów elektrycznych już użytkowanych. Europejskie przepisy wymagają, aby oznakowanie było umieszczane przede wszystkim na nowych pojazdach wprowadzonych na rynek lub zarejestrowanych po raz pierwszy od dnia 20 marca 2021 roku. Producenci pojazdów nie zalecają umieszczania oznakowania na starszych pojazdach.

Oznakowanie

Oznakowanie jest przede wszystkim wizualnym ułatwieniem, które pomoże konsumentom upewnić się, że poprawnie wybrali opcję ładowania dla swojego pojazdu. Konsument musi jedynie sprawdzić, czy na ich pojeździe znajduje się analogiczne oznaczenie, jak na punkcie ładowania. Wszystkie interfejsy elektryczne mają kształt regularnego sześciokąta w ułożeniu poziomym. Interfejs elektryczny jest oznaczony za pomocą symbolu. Symbol składa się z jednej litery zapisanej standardowym alfabetem łacińskim.

Oznakowanie złącza pojazdowego i gniazda wejściowego przybierze formę białego / srebrnego symbolu na czarnym tle z białym / srebrnym obramowaniem. Oznakowanie wtyczki i gniazda wyjściowego to czarny symbol na białym lub  srebrnym tle z czarnym obramowaniem.

fot. Fuel-identifiers.eu

Źródło: FuelIdentifiers.eu

Redakcja GLOBEnergia