Od 2022 roku małe wiatraki o wysokości do 15 metrów nie wymagają zezwolenia

Dolna Saksonia wprowadza rewolucyjne przepisy w sektorze mikroinstalacji OZE. Od 2022 roku małe turbiny wiatrowe zainstalowane na wysokości do 15 metrów nie będą wymagały zezwoleń budowlanych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Według niemieckiego prawa, małe turbiny wiatrowe to instalacje o mocy znamionowej mniejszej niż 100 kW i wysokości ograniczonej przepisami budowlanymi do maksymalnie 50 m. W praktyce większość małych turbin wiatrowych ma moc do 30 kW i wysokość mniejszą niż 30 m. Model biznesowy małych turbin wiatrowych w większości krajów, takich jak Niemcy, Austria i Szwajcaria, za cel wskazuje samowystarczalność energetyczną właścicieli małej instalacji OZE. Ponadto, mikroinstalacje wiatrowe i fotowoltaiczne optymalnie uzupełniają się ze względu na warunki pogodowe. W miesiącach z dużą ilością słońca wytwarzana jest niewielka energia wiatrowa, a wietrzną jesienią i zimą system słoneczny przynosi niewielkie dochody.

Na mocy uchwały parlamentu Dolnej Saksonii z listopada 2021 roku małe elektrownie wiatrowe o łącznej wysokości do 15 metrów (mierzonej od poziomu ziemi) mogą być wznoszone bez pozwolenia na budowę. Wysokość całkowita oznacza najwyższy wierzchołek łopaty. Nowa zasada dotyczy obszarów komercyjnych i przemysłowych oraz terenów otwartych. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Przepisy dotyczą tzw. bezprzetargowych przedsięwzięć budowlanych, które można realizować bez pozwolenia na budowę i bez powiadamiania organu nadzoru budowlanego. Regulacje zawarte są w Kodeksie Budowlanym Dolnej Saksonii (NBauO) w paragrafie 60. 

Ze względu na słabe warunki wiatrowe w pobliżu budynków, w szczególności w miastach, z przepisów skorzystają szczególnie osoby mieszkające na obszarach wiejskich. Dolna Saksonia jest nie tylko drugim co do wielkości krajem związkowym pod względem powierzchni, ale posiada również jeden z najwyższych regionalnych potencjałów wiatrowych w Niemczech. Na otwartym terenie i w wielu regionach nadmorskich wiatr może rozwinąć swoją pełną moc.

Podobną zasadę 15 metrów wprowadzono już w Hamburgu, jednak w tym małym i gęsto zaludnionym mieście nie będzie wielu odpowiednich miejsc dla małych turbin wiatrowych, zwłaszcza, że zasada ta obowiązuje tylko na wyznaczonych obszarach komercyjnych i przemysłowych oraz na obszarze użytkowania portu.

Jakie zyski daje turbina wiatrowa o wysokości 15 m?

Jaki roczny uzysk energii elektrycznej jest realny dla małej turbiny wiatrowej zainstalowanej na wysokości do 15 metrów? Jak wyliczają eksperci portalu specjalistycznego na temat mikroinstalacji wiatrowych Kleinwindkraftanlagen, mała turbina wiatrowa o całkowitej wysokości 15 m może być na przykład wyposażona w wirnik o średnicy 6 m, a jej moc znamionowa wynosiłaby około 6 kW. Przy 6-metrowym wirniku, przy średniej rocznej prędkości wiatru 4 m/s, można wytworzyć około 4500 kWh energii elektrycznej rocznie. Przy wietrze o prędkości 5 m/s, około 9000 kWh energii elektrycznej rocznie.

W oparciu o te typowe roczne zyski energii elektrycznej, małe turbiny wiatrowe o całkowitej wysokości 15 m są odpowiednie dla prywatnych producentów energii i małych operatorów. Duże gospodarstwo rolne o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną wybierze mocniejszą i wyższą turbinę, na którą będzie musiało złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Czy istnieją obostrzenia co do lokalizacji mikroinstalacji wiatrowej w Polsce?

Nasza redakcja przygląda się rozwojowi rynk mikroinstalacji wiatrowych od wielu lat także w Polsce. Temat był szczególnie popularny w 2021 roku. W połowie lipca informowaliśmy, że Posłanka na Sejm RP Urszula Pasławska oraz Poseł Jarosław Rzepa zwrócili się z interpelacją w sprawie mikroinstalacji wiatrowych i regulacji dotyczących ich lokalizacji. Według obecnych regulacji prawnych, każda instalacja o mocy nie większej niż 50 kW zalicza się do grupy mikroinstalacji. W Polsce jest już ponad 750 tys. mikroinstalacji. Segment ten jest zdominowany przez fotowoltaikę, natomiast instalacje wiatrowe stanowią nieznaczną część tej grupy - na koniec marca 2021 roku było to około 77 mikroinstalacji wiatrowych o łącznej mocy 0,3 MW. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało nas, że resort nie planuje rozpoczęcia prac legislacyjnych, dzięki którym mikroinstalacje wiatrowe byłyby traktowane odmiennie od pozostałych technologii. Nie planuje się także stworzenia specjalnych regulacji prawnych dla mikroinstalacji wiatrowych w przedziale mocy zainstalowanej 0,1 kW – 10,0 kW.

Źródło: Portal Kleinwindkraftanlagen

Zobacz również