Aktualności Aktualności

Od lipca 2021 r. nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Sprawdź co się zmienia!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dziś wchodzi w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze, która uwzględnia trzy zmiany -  wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 roku), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu 2021 roku, o czym wielokrotnie informował NFOŚiGW.

Koniec z dotacjami do zakupu kotłów na węgiel

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do końca 2021 roku. Koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 roku. NFOŚiGW podkreśla, że konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe!

Zwiększone progi dochodowe

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 roku dotyczy tylko drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania, gdzie można uzyskać dotacje do 37 tys. zł. Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych, ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet

Począwszy od 1 lipca 2021 roku możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł, ale nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym poziomie dofinansowanie dotacja wyniesie do 12 tys. zł, ale nie więcej niż 60 proc. kosztów.

Ścieżka bankowa i kredyty antysmogowe także w lipcu 2021 roku!

Jeszcze w tym miesiącu zostanie uruchomiona ścieżka bankowa, która umożliwi beneficjentom skorzystanie z kredytów antysmogowych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsza zmiana to rozpoczęcie przedsięwzięcia od daty złożenia wniosku (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), okres realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku).

Rozliczenie wniosku następuje w całości po zakończeniu przedsięwzięcia (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

NFOŚiGW  pracuje także nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

Źródło: NFOŚiGW