Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access), od 2007 roku odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Prezes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (grupy G) i biznesowych (A, B, C). Od końca 2007 roku sprzedawcę zmieniło 928 tys. odbiorców, dokładnie 707 tys. w grupach taryfowych G i 221 tys. w grupach taryfowych A, B i C.

Od początku tego roku, w porównaniu z drugą połową 2020 roku, widać wyraźny wzrost liczby zmian sprzedawcy energii. W grupie odbiorców indywidualnych w czerwcu tego roku zmiany dokonało 1 858 odbiorców (w roku ubiegłym 1 297). Natomiast wśród odbiorców biznesowych liczba zmian wzrosła ponad dwukrotnie. W 2021 roku 456 odbiorców zmieniło sprzedawcę prądu, podczas gdy rok wcześniej na taki krok zdecydowało się tylko 214 odbiorców z grup „biznesowych”.

Zwiększa się świadomości odbiorców energii

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in. stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Oprócz ceny za energię elektryczną, należy zwracać uwagę m.in. na to, czy oprócz energii elektrycznej oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty, na jaki okres zawierany jest kontrakt, czy jest automatycznie przedłużany oraz jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy), na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Nie powinniśmy się wahać zapytać sprzedawcy o takie kwestie jak wysokość opłat stałych (np. opłaty handlowej), czy dodatkowe opłaty czy inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne. Wszystkie te pozycje mogą wpłynąć na wysokość rachunku.

Informowaliśmy na łamach Globenergia.pl, że od 3 lipca 2021 roku obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza przy tym możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

Nieuczciwe praktyki rynkowe dotyczą nie tylko rynków energii czy gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię społeczną ostrzegającą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami. Nasza redakcja wielokrotnie apelowała na łamach portalu, by uważać także na sprzedawców fotowoltaiki, którzy nie zawsze są uczciwi. Popularność inwestycji w mikroinstalację wykorzystują także oszuści.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia