Od światła słonecznego do paliwa lotniczego

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

słoneczny reaktor SynGaz
Zespół naukowców, z projektu badawczego  o nazwie Solar- Jet, finansowanego  ze środków Unii Europejskiej wyprodukował pierwsze na świecie paliwo lotnicze z wody i dwutlenku węgla!

Po raz pierwszy udało się badaczom stworzyć linię do produkcji nafty z wykorzystaniem OZE: stosując skoncentrowany strumień światła słonecznego o wysokiej temperaturze. Projekt ten jest w fazie eksperymentów. Do tej pory powstała pierwsza, przełomowa szklanka opisywanego paliwa do silników odrzutowych.  Wyniki badań są bardzo obiecujące.  Nowej generacji paliwo, przygotowywane z dwutlenku węgla i wody, przy udziale promieni słonecznych cieszyłoby się zapewne wielką popularnością.

Zdjęcie: Reaktor przetwarzający wodę i CO2  do postaci SynGazu.  Źródło: Komisja Europejska

Europejski Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: "Ta technologia daje możliwość produkowania czystszego i bogatego paliwo do samolotów, samochodów i innych środków transportu. Zwiększy ono znacznie bezpieczeństwo energetyczne i wykluczy jeden z głównych gazów cieplarnianych. Co więcej, pozwoli ono ten gaz nie tyle unieszkodliwić, co bardzo efektywnie wykorzystać."

Na czym polega proces produkcji?
W pierwszym etapie, skoncentrowanego strumienia światła słonecznego użyto do konwersji dwutlenku węgla i wody. W efekcie otrzymano gaz syntezowy. Reaktor był utrzymywany z wysokiej temperaturze. Zbudowany był ze specjalnych materiałów na bazie tlenku metalu, które opracowane zostały  w ETH  w Zurych. Gaz syntezowy, czyli mieszaninę  wodoru i tlenku węgla  przekształcono w naftę za pomocą procesu  Fischera- Tropscha.

Pomimo, iż produkcja gazu syntezowego przy użyciu skoncentrowanego promieniowania słonecznego jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, to proces jego przetwarzania do nafty jest już wdrażany w skali globalnej przez takie koncerny jak Shell. Cały przemysł naftowy zmierza więc w dobrym kierunku. Takie podejście zapewni bezpieczne, zrównoważone i skalowalne dostawy paliwa lotniczego oraz oleju napędowego i benzyny, a nawet tworzyw sztucznych. Nowe paliwo uzyskało już certyfikat i może być stosowane w istniejących pojazdach i statkach powietrznych, bez modyfikacji ich silników lub infrastruktury paliwowej.

Czteroletni projekt Solar – Yet  rozpoczął się w czerwcu 2011r. i został dofinansowany 2,2mln € z funduszy UE w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR). Projekt ten zrzesza  organizacje badawcze środowiska akademickiego i przemysłu takie jak: ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt ( DLR ), Shell Global Solutions.

W kolejnym etapie projektu, projektanci planują zoptymalizować reaktor słoneczny i ocenić, czy ta technologia ma szansę działać na większą skalę i być konkurencyjna cenowo.  
Źródło:
Komisja Europejska, Bruksela 28 Kwietnia 2014r.
Anna Będkowska