10 września odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Rozmowy miały dotyczyć rozwiązania kwestii wsparcia OZE.

Iwona Dżygała – kierownik departamentu komunikacji społecznej Ministerstwa Gospodarki potwierdziła fakt odbycia się spotkania, jednak nie zdradziła jakich tematów rozmowy dotyczyły i jakich efektów można się po nich spodziewać. Dżygała poinformowała jednocześnie, że informacji o przebiegu posiedzenia należy oczekiwać w najbliższych dniach od Ministerstwa Gospodarki.

Międzyresortowe spotkanie odbyło się wyjątkowo przed posiedzeniem rządu i miało na celu podsumowanie prac nad „schematem zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii”. Ponadto planowano przedyskutować propozycje wykorzystania środków na energetykę w nowej perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Prawdopodobnym tematem były też prace nad dużym trójpakiem, który wg zapowiedzi przedstawicieli resortu gospodarki miał trafić pod obrady rządu w najbliższym czasie. Przypomnieć należy, że wicepremier Piechociński w drugiej połowie wakacji zapowiadał finał rozmów nad wsparciem dla odnawialnych  źródeł energii na „okolice 10 września”.
Źródło: Rynek Energii Odnawialnej