W ramach programu przewidziano szereg prelekcji na temat sposobów walki ze smogiem, w tym zbieranie danych do badań na temat wiedzy mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza i bezpieczeństwa w sezonie grzewczym.

To już kolejne działanie Taurona w zakresie walki z tzw. niską emisję. Akcje w centrach miast, na południu Polski, mają na celu uświadomienie skali problemu oraz promocję rozwiązań technologicznych, przeciwdziałających niebezpiecznemu zjawisku smogu.

W ramach kampanii organizowane będą przez cały rok liczne wydarzenia edukujące, w tym zostanie uruchomiony portal internetowy o problematyce antysmogowej. Pierwszym miastem na drodze Programu Oddychaj Powietrzem są Katowice i tacy goście jak: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Jacek Kleszczewski oraz prezes Korporacji Kominiarzy Polskich Waldemar Drożdżol. Swoje wsparcie dla inicjatywy Taurona okazał Grzegorz Tobiszowski Wiceminister Energii.

Bardzo się cieszę z inicjatywy Taurona, która nie tylko edukuje, ale także promuje nowoczesne i czyste technologie a także surowce, które mogą być wykorzystywane do ogrzewania śląskich gospodarstw domowych. To pierwszy tak szeroko przygotowany program, który realnie zakłada skuteczną walkę ze smogiem i daje impuls do działania. Uświadamia mieszkańcom naszej aglomeracji, że tylko stosowanie nowych technologii i właściwych surowców może sprawić, że województwo śląskie będzie bardziej przyjazne niż do tej pory. Dzisiejsze rozwijające się, zaawansowane technologie oraz innowacje w energetyce, dają nam silny oręż w walce z niską emisją – mówi Grzegorz Tobiszowski.

Wczoraj, na katowickim rynku staną namiot Taurona w którym odbywały się gry i zabawy edukacyjne, układano puzzle, grano w gry planszowe, rozmawiano na temat przyczyn powstawania i możliwości walki ze smogiem. Odwiedzający namiot TAURONA mogli na miejscu bezpłatnie poddać się badaniu spirometrycznemu, które jest pierwszym etapem w diagnozowaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP.

Konsultanci TAURONA informowali mieszkańców o przyczynach i skutkach niskiej emisji i smogu oraz o sposobach walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem, dodatkowo było można uzyskać instruktaż dotyczący montażu czujek czadu.

–TAURON już od 2012 roku angażuje się w działania edukacyjne, które wskazują na zagrożenia z niskiej emisji. Swoim klientom oferuje alternatywę w postaci ciepła sieciowego. Dzięki prowadzonym kampaniom oraz zaangażowaniu organizacji społecznych i władz samorządowych zauważamy rosnące zainteresowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań ogrzewania. Jest jeszcze jednak sporo do zrobienia w tym obszarze i dlatego w roku 2017 podeszliśmy do tego problemu systemowo. Przygotowaliśmy kompleksowy Program, który  ukierunkowany jest zarówno na edukację i informowanie, jak i na przygotowanie konkretnych rozwiązań systemowych w postaci oferty TAURONA – mówi Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 

Taką akcją Tauron promował także swoją usługę Tauron Ciepło, jako sposób na wyeliminowanie problemu smogu.

Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej oznacza mniej indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przyczynia się do znacznego ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. W grudniu 2016 roku TAURON Ciepło złożył wnioski o dofinansowanie swojego Programu Likwidacji Niskiej Emisji  w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014– 2020.

Łącznie w ramach Programu TAURON Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej do 2022 roku. W perspektywie oznacza to roczną redukcję około 52 tys. ton dwutlenku węgla oraz ok. 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze.

Wydarzenie w Katowicach jest pierwszym z szeregu różnorodnych działań antysmogowych zaplanowanych przez TAURON w ramach Programu ODDYCHAJ POWIETRZEM na najbliższy rok. Z początkiem kwietnia zaplanowano kolejny event w Krakowie.

Źródło: Tauron

Redakcja GLOBEnergia