Odgromienie instalacji fotowoltaicznej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

odgromienie

Warunkiem zadowolenia z instalacji fotowoltaicznej  jest jej niezawodna praca przez długie dziesięciolecia. W tym przypadku w miarę możliwości należy instalację PV zabezpieczyć przed zdarzeniami losowymi, w szczególności przed uderzeniem pioruna.

Aby  uzyskać niezbędne zabezpieczenie, należy wykonać  instalację  odgromową  lub  zmodyfikować  istniejącą  instalację na budynku zgodnie z normami:

•     PN-EN 61173:2002
•     PN-EN 62305-1:2008
•     PN-EN 62305-2:2008
•     PN-EN 62305-3:2009
•     PN-EN 62305-4:2009 (…)

W przypadku instalacji odgromowej należy zapewnić odpowiednie  rozmieszczenie  zwodów  gwarantujące  bezpieczeństwo instalacji. Układ zwodów na dachu czy ziemi  powinien opierać się na jednej z trzech poniższych metod:

•     metoda toczącej się kuli (odpowiednia   w każdym przypadku),
•     metoda kąta ochronnego (odpowiednia   dla budynków o prostych kształtach),
•     metoda oczkowa (odpowiednia dla powierzchni  płaskich). (…)

odgromienie
Bogdan Szymański GLOBEnergia

Czytaj całość w 2/2013
Wersja elektroniczna lub drukowana
GLOBEnergia 2013 2