Odmowa przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci. Kilka wskazówek

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

farma fotowoltaiczna

Rozkwit farm fotowoltaicznych w Polsce dopiero przed nami. Energetyka słoneczna w Polsce jest obecnie zdominowana przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, na punkcie których oszaleli mieszkańcy naszego kraju. Pomogły rządowe programy dofinansowujące inwestycje w niezależne źródła energii (od 1 lipca trwa trzeci nabór w programie Mój Prąd). Na przestrzeni lat będziemy obserwować przyrost mocy z farm fotowoltaicznych. Obecnie większe elektrownie fotowoltaiczne w Polsce i na świecie są budowane ze znacznie lepszych komponentów niż kiedyś, a sam proces inwestycyjny został usprawniony. Eksperci zauważają, że w celu osiągnięcia unijnych założeń w zakresie udziału produkcji energii elektrycznej w OZE w ogólnej generacji, należy postawić na rozwój m.in. dużych farm słonecznych, które przyspieszyłby przyrost mocy. Inwestorzy wskazują, że dalej istnieją bariery rozwoju w tym segmencie fotowoltaiki. W lutym pytaliśmy Witolda Chmarzyńskiego z Kancelarii CCLAW o bariery rozwoju farm fotowoltaicznych, których w praktyce jest wiele. Największą z nich jest kwestia przyłączania farm fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.

– Niemożność uzyskania szybkiej informacji o możliwości przyłączenia planowanej instalacji, czas oczekiwania na warunki przyłączenia oraz coraz częstsze (bezzasadne) odmowy przyłączania instalacji PV do sieci. Przepisy prawa nie pozwalają na „zmobilizowanie” operatorów sieci do sprawniejszego i szybszego działania – tłumaczył wówczas Chmarzyński.

Odmowa przyłączenia farmy PV - co robić?

Tym razem CCLAW przedstawiło kilka wskazówek, co zrobić w przypadku otrzymania odmowy przyłączenia. Jak zauważają kancelaria na swoim profilu na Linkedin, operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) masowo zaczęli odmawiać przyłączenia do sieci instalacji. Prawnicy przedstawili kilka wyjaśnień i wskazówek dla inwestorów.

Po pierwsze, operator sieci dystrybucyjnej ma obowiązek uzasadnić odmowę. Podkreślają, że powołanie się na „ekspertyzę”, nie załączając jej i nie podając konkretnych przyczyn, nie jest uzasadnieniem.

W przypadku braku technicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy przyłączeniowej operator musi powiadomić wytwórcę z OZE o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej. Operator jest także zobowiązany, aby określić planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określić termin przyłączenia.

Po czwarte, OSD tak interpretują przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, aby ich interpretacja była niekorzystna dla wytwórcy – często są to błędne interpretacje - wskazuje kancelaria.

- Z naszej praktyki wynika, że OSD nagminnie lekceważą powyższe obowiązki. Wydaje się, że OSD czasami zapominają o pierwszym zdaniu art. 7 Prawa energetycznego mówiącym, że: "przedsiębiorstwo energetyczne (…) jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji OZE - czytamy na profilu CCLAW.

Prawnicy dodają, że nie warto rezygnować z próby przyłączania instalacji OZE od razu po otrzymaniu odmowy od OSD, często wyglądającej na sporządzoną „na kolanie". Odmowy mogą zostać zakwestionowane, wytwórca może zgłosić sprawę do Prezesa URE.

Źródło: CCLAW/własne

Zobacz również