Według raportu IRENA, w 2019 r. koszty źródeł odnawialnych wykazały stałą konkurencyjność jako dojrzałe technologie wytwarzania! Raport wykazał również ciągłą poprawę konkurencyjności, szczegolnie dla technologii energii słonecznej i wiatrowej!

Technologie

Wiatr

W przypadku morskiej energetyki wiatrowej, w latach 2010 – 2019 średnie LCOE dla nowych projektów spadło z 0,161 USD/ kWh do 0,115 USD/kWh, a skumulowana moc zainstalowana na świecie na koniec 2019 r. wyniosła 28 GW.

Lądowa energetyka wiatrowa stanowi coraz bardziej konkurencyjne źródło generacji. W latach 2010-2019 LCOE dla lądowych projektów wiatrowych spadło o 39%, z 0,086 USD/kWh do 0,053 USD/kWh, a skumulowana moc zainstalowana wzrosła z 178 GW do 594 GW. Spadek cen energetyki lądowej był spowodowany w głównej mierze spadkiem cen turbin oraz kosztów bilansowych. Kolejnym czynnikiem zmniejszającym koszty była ciągła poprawa technologii, prowadząca do wzrostu średnich współczynników wydajności. W wyniku tego, średnie koszty całkowite dla wiatru na lądzie spadły globalnie poniżej 1 500 USD/kW. Szczegóły sprawdź TUTAJ

W latach 2010-2019 globlne średnie LCOE dla energetyki offshore spadło o 29%, a dla onshore o 39%. W ostatnim roku, energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu zanotowała spadek o około 9%.

Słońce

W latach 2010-2019, LCOE dla fotowoltaiki spadło aż o 82%, a dla skoncentrowanych systemów energii słonecznej (CSP) o 47%.

Szczegóły dotyczące fotowoltaiki sprawdź TUTAJ

W latach 2010-2019 koszty systemów CSP spadły z 0,366 USD/kWh do 0,182 USD/kWh. Spadek okazał się o tyle zauważalny, że na koniec 2019 r. całkowita moc zainstalowana systemów CSP na świecie wynosiła zaledwie 6,3 GW.

Pozostałe technologie

Koszty i współczynniki wydajności dla projektów wykorzystujących bioenergię, energię geotermalną i wodną są ściśle związane z konkretnym projektem. W rezultacie z roku na rok może występować znacząca zmienność globalnych średnich cen, gdy projektów w danym roku jest stosunkowo niewielkie, a udziały poszczególnych krajów i regionów znacznie się różnią.

W latach 2010-2019 globalne średnie LCOE dla projektów wykorzystujących bioenergię spadł o 13% z 0,076 USD/kWh do 0,066 USD/kWh. W przypadku energetyki wodnej, globalne średnie LCOE w latach 2010-2019 wzrosło o 27%, z 0,037 USD/kWh do 0,047 USD/kWh.
W ciągu ostatniego roku, koszty wytwarzania energii wzrosły o 6%.

Mimo wzrostu, wciąż był to niższy poziom cen, niż najtańszy projekt wykorzystujący paliwa kopalne.

Średnie LCOE dla projektów geotermalnych wzrosło o 50% w latach 2010-2019, do 0,073 USD/kWh w 2019 r.

LCOE w nowo uruchomionych projektach energii odnawialnej na skalę przemysłową w latach 2010-2019, źródło: IRENA Renewable Cost Database.

Wzrost konkurencyjności OZE

Na przestrzeni ostatnich lat OZE wykazało znaczny wzrost konkurencyjności. W 2019 roku w wielu przypadkach odnawialne źródła energii były tańsze niż nowe projekty wykorzystujące paliwa kopalne. Przykładowo, w ubiegłym roku 41 GW projektów lądowej energetyki wiatrowej (około 75% całości mocy dodanych w 2019 roku) osiągnęło niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej niż najtańsza opcja wykorzystująca paliwa kopalne.

W przypadku energetyki wodnej, 10,7 GW, czyli około 89% zleconych projektów miało koszty wytwarzania energii niższe niż najniższy koszt wytwarzania energii z paliw kopalnych. 28 GW mocy fotowoltaicznych, czyli około 40% zleconych projektów na skalę przemysłową, miało niższe koszty wytwarzania energii elektrycznej niż najtańsza opcja na paliwa kopalne.

Ogółem około 56% wszystkich nowo uruchomionych projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na skalę przemysłową, miało niższe LCOE niższy niż najtańsze nowe źródło energii wykorzystujące paliwa kopalne.

źródło: IRENA Renewable Cost Database.

Redakcja GLOBEnergia