Pierwotnie system grzewczy hotelu był oparty o kotły gazowe, a za chłodzenie odpowiadały chillery – agregaty chłodnicze. System jest jednak po gruntowej modernizacji. Modernizacja polegała na instalacji powietrznej i gruntowej pompy ciepła oraz układu trigeneracyjnego i instalacji fotowoltaicznej. Urządzenia pracują na pokrycie zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną istniejącego hotelu.

Po pierwsze – energia elektryczna z własnego źródła

Na dachu hotelu zainstalowano instalację fotowoltaiczną o mocy 69,9 kWp. Energia produkowana przez elektrownię jest na bieżąco konsumowana przez obiekt. Montaż systemu fotowoltaicznego konsultowano z projektantem obiektu – już na etapie projektu sprawdzano, czy konstrukcja budynku oraz dachu wytrzyma obciążenie. Zdecydowano się również nie naruszać struktury pokrycia dachowego, stąd wykorzystanie balastowego systemu montażowego. Hotel znajduje się bezpośrednio przy plaży, stąd podczas doboru urządzeń zwrócono uwagę na korozyjne środowisko, w jakim będą pracować i dostosowano do niego zarówno moduły jak i konstrukcję wsporczą.

Po drugie – energia cieplna z powietrza

W obiekcie pracuje powietrzna pompa ciepła Viessmann EnergyCal AWH PRO AT 125.2 DWS o mocy 125 kW. Jest wykorzystywana do centralnego ogrzewania, do przygotowywania ciepłej wody użytkowej i do chłodzenia hotelu.

Po trzecie – ciepło z gruntu

W maszynowni zainstalowano również gruntową pompę ciepła Vitocal 300 G PRO BW302.C 110 o mocy 106,6 kW, która obecnie nie jest jeszcze uruchamiana. Jej przeznaczeniem jest podgrzew wody w basenach i wspieranie powietrznej pompy ciepła w ogrzewaniu obiektu.

Po czwarte – trigeneracja – ciepło, chłód i prąd z jednego źródła

Trigeneracja jest zbudowana z układu kogeneracji Vitobloc opartego na gazie o mocy elektrycznej 140 kW, mocy cieplnej 207 kW, pracującego w układzie trigeneracji o mocy chłodniczej 130 kW (absorpcyjnego układu chłodzenia – Yazaki).

Ciepło konsumowane jest przez układ buforowy i przekazywane do instalacji c.o. i c.w.u., a energia elektryczna jest konsumowana przez pompę ciepła oraz przez cały hotel na bieżące potrzeby. Zapotrzebowanie hotelu jest tak duże, że cała energia elektryczna jest konsumowana – układ może modulować w zakresie mocy 50–100%.

Chłód z systemu trigeneracji jest wykorzystywany do chłodzenia hotelu, pokoi hotelowych, sal konferencyjnych oraz restauracji.

Ponieważ na potrzeby energetyczne obiektu pracują cztery źródła: fotowoltaika, trigeneracja, pompy ciepła oraz kotłownia gazowa, ważne było zarządzanie całym systemem. Ustalono więc priorytety – energia z fotowoltaiki konsumowana jest w pierwszej kolejności ze względu na specyfikę jej produkcji. Druga w kolejności jest energia z pompy ciepła i trigeneracji, a w ostateczności włączana jest kotłownia gazowa kondensacyjna.

Wyzwania organizacyjne, projektowy i montażowe

Podczas projektowania i montażu systemu pojawiło się wiele wyzwań, dlatego że projektowano system, który docelowo będzie musiał zasilić obiekt dwa razy większy gabarytowo – hotel jest obecnie w rozbudowie.

Sam montaż systemu był o tyle wyzwaniem, że obiekt – po pierwsze – miał już istniejący system grzewczo-chłodzący, a więc miejsce do montażu było mocno ograniczone. Właśnie dlatego zbiorniki buforowe są usytuowane poza obiektem – na dachu i na rampie. Po drugie – obiekt był cały czas eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem – w obiekcie przebywali goście, odbywały się konferencje, więc prace wykonywane były w trosce o komfort klientów. Wyzwanie to rozwiązano, wyłączając z eksploatacji jedynie fragmenty obiektu.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania hotelem

Właściciele hotelu są otwarci na nowe technologie, a prowadząc tak duży obiekt, zależy im na komforcie klientów. Stąd też wprowadzono w zarządzanie obiektem sztuczną inteligencję. System bookingowy współpracuje z całym systemem energetycznym i ze stacją meteorologiczną. Wszystko po to, by być przygotowanym na 100% obłożenie obiektu. System bierze też pod uwagę rodzaj klientów – odróżnia klientów indywidualnych od konferencyjnych i eventowych – oraz na bieżąco monitoruje warunki atmosferyczne. Wszystko po to, by przed pojawieniem się gości być przygotowanym na chłodzenie sal konferencyjnych bądź też przygotować odpowiednio wcześniej większe ilości ciepłej wody. Na modernizację systemu pozyskano środki z funduszy unijnych.


ENERGYCAL AW PRO MT to rewersyjne pompy ciepła powietrze-woda o dużej sprawności, z wentylatorami osiowymi i sprężarkami spiralnymi. Dostępne są w zakresie mocy od 94 do 244 kW w grupie R410A, z dwoma odrębnymi obiegami czynnika chłodniczego w celu zmaksymalizowania niezawodności.

Zalety

 • Układ dwusprężarkowy i dwuobiegowy zapewniający maksymalną niezawodność.
 • Rozszerzone parametry pracy w funkcji grzewczej: powietrze o temperaturze do -20°C.
 • Wysoka temperatura produkowanej wody: do 62°C.
 • Automatyczne zarządzanie przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej.
 • Wersja DWS zawsze dostępna (wielofunkcyjność).
 • Inteligentne zarządzanie rozmrażaniem.
 • Zwiększona podziałka żeberek chłodzących i dochładzacz.
 • Super cicha wersja SLN.
 • Nadzór przez internet.
 • Zarządzanie max 8 jednostkami indywidualnie sterowanymi.

VITOCAL 300-G PRO to pompa ciepła solanka-woda, jedno- i dwustopniowa, moc grzewcza: od 89 do 240 kW, maksymalnie 1 200 kW (w układzie kaskadowym). Serię Pro pomp ciepła Vitocal 300-G Pro charakteryzują wszystkie cechy wysokowydajnych urządzeń z serii Vitocal 300-G. Pięć wariantów mocy pozwala spełnić większość wymogów w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Standaryzacja urządzeń umożliwia szybkie, szczegółowe projektowanie oraz przejrzystą kalkulację.

Zalety

 • Zwarta konstrukcja – szerokość tylko 88 cm.
 • Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym.
 • Niewielkie koszty eksploatacji przy najwyższej wydajności dzięki klasie energetycznej A++.
 • Układ kaskadowy o mocy do 1 200 kW.
 • Sprawdzona fabrycznie pod kątem mocy i działania.

Viessmann Polska

Producent systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych