Rada Ministrów w trybie pilnym odwołała aukcje OZE, które były zaplanowane dla elektrowni wodnych oraz dużych elektrowni na biomasę. Poniedziałkowa aukcja na wsparcie dla istniejących dużych elektrowni na biomasę i wodnych została anulowana. Wg informacji Urzędu Regulacji Energetyki, podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zaplanowanych na środę i piątek aukcji dla małych i dużych biogazowni.  URE nie ogłosi na razie także kolejnych ośmiu aukcji OZE.  Wartość wsparcia, jakie mieli otrzymać inwestorzy w wyniku aukcji w ciągu 15 lat, miała wynieść do 23 mld zł.

Dlaczego odwołano aukcje OZE?

Decyzja o odwołaniu aukcji jest efektem następujących rozporządzeń Rady Ministrów, opublikowanych 29 września: rozporządzenie zmieniające  wcześniejsze rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819) oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1820). „Zgodnie z dyspozycją przepisów powołanych wyżej aktów prawnych, w roku 2017 nie odbędą się kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii” – można przeczytać na stronie URE.

 

Kolejny krok w stronę mniejszego wsparcia dla OZE

Po wprowadzeniu niekorzystnej dla energetyki wiatrowej tzw. ustawy odległościowej oraz po uchwaleniu nowelizacji ustawy o OZE, która znacząco obniżyła wysokość cen opłaty zastępczej, odwołane aukcje OZE są kolejnym działaniem wymierzonym w polską energetykę odnawialną. Nie wiadomo, jak dalej potoczą się losy tej branży po licznych zmianach w prawie – można jednak zaobserwować, że wsparcie udzielane inwestorom jest systematycznie zmniejszane.

Źródło: URE, Money.pl

 

 

Redakcja GLOBEnergia