Aktualności Aktualności

Oferta publiczna akcji lidera recyklingu OZE

Zdjęcie autora:
Zdjęcie autora:

Podziel się

Zgodnie ze strategią Spółki, 2loopTech S.A. zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem technologii bezodpadowego recyklingu instalacji energetycznych, wykorzystywanych w energetyce odnawialnej, w tym paneli PV oraz łopat turbin wiatrowych. W kwietniu br. firma zawiązała konsorcjum z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie w celu rozwijania badań nad recyklingiem paneli PV, współpracuje z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie, a pod koniec sierpnia złożyła w Urzędzie Patentowym RP pierwszy w Polsce wniosek o patent dotyczący bezodpadowego przetwarzania instalacji PV. Na rozpatrzenie czeka również wniosek złożony przez 2loopTech w NCBiR o dofinansowanie badań na łączną kwotę ok. 5 mln zł. Pod koniec 2021 roku Spółka planuje debiut na NewConnect.

Strategia Spółki zakłada ciągłe doskonalenie naszej technologii recyklingu instalacji PV. Badania, które prowadzimy, są jednymi z najbardziej zaawansowanych w Europie i pozwolą na efektywny ekonomicznie i środowiskowo recykling m.in. paneli PV – mówi Marcin Karbowniczek, Prezes Zarządu 2loopTech S.A. Dzięki emisji akcji w ramach pre-IPO chcemy dać szerokiemu gronu inwestorów możliwość uczestniczenia w naszym innowacyjnym projekcie – dodaje Karbowniczek.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) szacuje wartość rynku przeróbki paneli PV, jeśli surowce użyte do ich produkcji będą podlegały pełnemu recyklingowi, na 15 mld dolarów. Wg Agencji, do 2050 roku w efekcie wymiany instalacji fotowoltaicznych, powstanie rynek surowców wtórnych szacowany na 78 mln ton.

W ramach pre-IPO chcemy pozyskać niecałe 4,3 mln zł co pozwoli nam poszerzyć zakres prowadzonych badań, przygotować nowe wnioski patentowe oraz rozpocząć komercjalizację wyników badań w kraju i zagranicą – tłumaczy dr Grzegorz Kujawski, Przewodniczący Rady Nadzorczej 2loopTech S.A. Zainteresowanie ze strony rynku naszą technologią jest ogromne. Już teraz mamy podpisanych kilka listów intencyjnych z firmami zajmującymi się dostarczaniem i montażem systemów energii odnawialnych, w tym m.in. z ESOLEO, z którą docelowo chcielibyśmy zbudować zakład recyklingu paneli PV – mówi Kujawski.

Obecnie Spółka prowadzi prace celem uruchomienia w podtoruńskich Czaplach linii bezodpadowego recyklingu paneli PV o pełnej mocy przemysłowej. Docelowo Spółka zamierza także udzielać licencji na budowę linii do bezodpadowego recyklingu paneli PV oraz rozwijać badania nad efektywnym recyklingiem łopat turbin wiatrowych.