Powrót do portalu
Usługi doradczo – techniczne

Członkowie naszego zespołu aktywnie działają w ramach Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, prowadzą szkolenia akredytowanie przez UDT dla instalatorów systemów fotowoltaicznych i prowadzą prace naukowe w  zakresie instalacji fotowoltaicznych

W ramach naszej działalności techniczno-doradczej przygotowujemy kompleksową dokumentację projektową w tym Programy Funkcjonalno-Użytkowe, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, Projekty Koncepcyjne. Świadczymy również nadzór inwestorski i kontrolę inwestorską.

 

Nasze atuty:

 

 • liczne referencje i duże doświadczenie w zakresie przygotowywania kompletnych dokumentacji projektowych
 • kadra z wieloletnim doświadczeniem współpracująca z jednostkami naukowymi
 • doświadczenie w doradztwie technicznym w zakresie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
 • doświadczenie techniczne i doświadczenie w funkcjach inżyniera projektu zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych
 • doświadczenie w usługach doradczych w zakresie audytów energetycznych,
 • doświadczenie w procesie projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych w różnych programach dotacyjnych: PROW, Prosument

 

Wybrane projekty:

Programy Funkcjonalno-Użytkowe

W ramach Programów Funkcjonalno-Użytkowych  przygotowujemy:

 

 • Wytyczne dla modułów, falowników, konstrukcji, przewodów i zabezpieczeń
 • Wytyczne dotyczące gwarancji
 • Wytyczne dotyczące realizacji inwestycji
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót

 

Wszystko w oparciu o wymogi programu dotacyjnego, dostosowane bezpośrednio do charakteru inwestycji.

Gwarantujemy:

 • Indywidualne podejście do klienta
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych w sposób zapewniający wysoką jakość wykonanych instalacji

  

Projekty koncepcyjne

Przygotowujemy kompleksowe projekty koncepcyjne obejmujące:

 • Warunki lokalizacyjne, analiza, wybór optymalnych rozwiązań
 • Wybór typu modułów
 • Wybór typu falowników, technologii i ceny
 • Monitoring pracy elektrowni
 • Sposób posadowienia modułów i wybór optymalnej konstrukcji wsporczej
 • Dobór optymalnej mocy elektrowni fotowoltaicznej w odniesieniu do dostępnej powierzchni montażowej i zapotrzebowania na energię elektryczną
 • Wizualizacja rozmieszczenie modułów
 • Dobór falowników do przyjętych założeń technologicznych i rozpatrywanej mocy
 • Analiza produkcji energii z instalacji w poszczególnych miesiącach
 • Analiza możliwości konsumpcji energii na potrzeby własne
 • Jednokreskowy schemat zasilania
 • Kosztorys inwestycji (podział na poszczególne składowe)
 • Procedury formalno-prawne (warunki przyłączenia, decyzja środowiskowa, koncesja, pozwolenia na budowę, harmonogram)
 • Ryzyka inwestycyjne
 • Ekonomika

Gwarantujemy:

 • Kompleksowość usługi – od projektu koncepcyjnego aż po projekt wykonawczy
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych w sposób zapewniający wysoką jakość wykonanych instalacji

 

Nadzór inwestorski

 

Prowadzimy nadzory inwestorskie nad inwestycjami fotowoltaicznymi. Zakres naszych prac w zakresie nadzoru inwestorskiego to:

 

 • bieżący nadzór nad postępem prac,
 • uczestniczenie i organizowanie rad budowy
 • niezależna analiza projektu elektrowni
 • kontrola jakości materiałów oraz opiniowanie zastosowanych urządzeń i rozwiązań technicznych
 • merytoryczne wsparcie inwestora w kontaktach z projektantem i wykonawcą
 • merytoryczne wsparcie inwestora podczas procesu odbiorców robót.

 

Kontrola inwestorska

Prowadzimy usługi kontrolne inwestycji. W tym zakresie oferujemy:

 • kontrole zgodności prac z dokumentacją projektową
 • kontrola prowadzenia dokumentacji
 • analiza efektywności pod kątem wymagań projektowych i dokumentacji projektowej
Kontakt
Dlaczego my?
Poradniki
Kwartalnik i miesięcznik
Portale internetowe

Partnerzy GLOBEnergia