Ogniwa paliwowe – dobre wyniki badań laboratoryjnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dzięki współpracy nauki i przemysłu udało się przygotować niskoemisyjną technologię wytwarzania energii elektrycznej z paliwa węglowego. Projekt, nad którym patronat honorowy objął Minister Gospodarki, jest na etapie badań laboratoryjnych. Naukowcy z Instytutu Energetyki, po wielu miesiącach prób, dokonali przełomowego odkrycia. Wartości gęstości mocy elektrycznej (powyżej 0,15 W/cm2), odnotowane w trakcie badań laboratoryjnych nad ogniwem węglowym, są porównywalne z typowymi wynikami wielkowymiarowych ogniw, które mają zastosowanie w przemyśle. 
Uzyskany w trakcie testów rezultat jest kolejnym ważnym etapem w rozwoju technologii węglowych ogniw paliwowych w Polsce. Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe (WOP) zostało powołane 16 czerwca 2010 r. z inicjatywy i pod patronatem Ministra Gospodarki. Celem WOP jest zademonstrowanie technologii węglowych ogniw paliwowych w skali umożliwiającej jej ocenę techniczną. 
Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczej oraz zespołem Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Oprócz jednostek naukowych w jego skład wchodzą spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Grupa TAURON Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz Kompania Węglowa S.A., które finansują prace badawcze.

 
Źródło: Ministerstwo gospodarki