Włóż energię w swoją przyszłość! Zostań Finalistą prestiżowego konkursu i wygraj ciekawe nagrody!

Uwaga !
Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych Ogólnopolskim Konkursem Prawa Energetycznego  „Prawo z energią”.
Termin nadsyłania prac został przedłużony do 7 marca 2014 (piątek)!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Energetycznego „Prawo z energią”.

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap pierwszy –„Esej z ilustracjami”
Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami na jeden z podanych poniżej tematów. Esej nie powinien być dłuższy niż 15 stron A4 (wraz z przypisami, bibliografią oraz ilustracjami). Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: schematy, wykresy, dane statystyczne, tabele i zdjęcia.

Tematy prac konkursowych zostały przygotowane przez Radę Naukową:
I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?
IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Eseje można przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.poznan.pl do 28.02.2014 r.

Komisja konkursowa ocenia prace i wybiera 5 najlepszych.

Etap drugi – „Gala finałowa”
Gala Finałowa składa się z dwóch tur: Konferencji Laureatów oraz Quizu.

I tura: Konferencja Laureatów
Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna (Power Point lub Prezi), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.
Po wygłoszonym wykładzie publiczność ma okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień.

II tura: Quiz

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 1 minutę na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie). Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.
Tura ta ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiedzy o rynku energetycznym.

Gala finałowa będzie się 1 kwietnia 2014 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, między innymi:
– za pierwsze miejsce płatne, miesięczne praktyki w kancelarii CMS Polska;
– dla pozostałych finalistów praktyki w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. oraz w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k.;
– nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska dla wszystkich finalistów;
– możliwość publikacji esejów wszystkich finalistów na Portalu CIRE.pl

Oraz wiele innych ciekawych nagród!

Regulamin, opis konkursu i więcej niezbędnych informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu www.konkurs-energetyczny.pl oraz na profilu konkursu na Facebook’u.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Gotowe prace należy przesyłać na adres  konkurs.energia@elsa.poznan.pl  do dnia 7 marca 2014 r.

Zapraszamy do udziału!

Pobierz plakat [PDF]
plakat


Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
Wydział Prawa i Administracji UAM