Przypominamy, że tylko do 28 lutego 2014 r. można przesyłać prace na Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z energią”!

Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów do 27. roku życia i składa się z dwóch etapów.

W ramach pierwszego etapu należy napisać i przesłać do dnia 28 lutego 2014 r. esej (tzw. „esej z ilustracjami”) na jeden z poniższych tematów:
I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?
IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.
Do drugiego etapu przejdzie 5 osób, których eseje zostały najlepiej ocenione przez Radę Naukową. Gala Finałowa odbędzie się 1. kwietnia 2014 r. w Poznaniu.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, między innymi:
– za pierwsze miejsce płatne, miesięczne praktyki w kancelarii CMS Polska;
– za drugie miejsce płatne, miesięczne praktyki w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz;
– nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska dla wszystkich finalistów
– możliwość publikacji esejów wszystkich finalistów na Portalu CIRE.pl
Oraz wiele innych ciekawych nagród!

Gotowe prace należy przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.poznan.pl do dnia 28. lutego 2014 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej konkursu.

Zapraszamy do udziału!