Poza zmianami w ustawie odległościowej, wśród działań, mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w zużyciu energii, jest m.in. przeprowadzenie aukcji na 2 500 MW energii z wiatru na lądzie i 700 MW fotowoltaiki w 2019 r!

Hamulec w postaci ustawy odległościowej

Wprowadzona w czerwcu 2016 roku ustawa odległościowa wprowadziła restrykcyjne zasady minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań, które spowodowały zahamowanie rozwoju branży wiatrowej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10H) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

Będą zmiany?

Ministerstwo zapowiada jednak istotne zmiany, które miałyby wspomóc potrzebną dynamizację tego sektora odnawialnych źródeł energii. Niedawno Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wskazała na prawdopodobne koszty w wysokości około 8 mld zł, które Polska będzie musiała ponieść z powodu zbyt niskiego udziału OZE w miksie energetycznym do 2020 roku.

Realizacja aukcji w zakresie wiatru na lądzie i fotowoltaiki, odblokowanie zasady 10H, przynajmniej w odniesieniu do tych inwestycji, które są możliwe do realizacji w gminach, gdzie jest zgoda społeczna, kontynuowanie i popularyzacja programu prosumenckiego poszerzonego o sektor małych i średnich przedsiębiorstw i opracowania metody wspierania inwestycji w OZE dla technologii osiągających rynkowy poziom cen grid parity, być może w oparciu o system gwarancji bankowych w miejsce systemu aukcyjnego – zapowiedział Dąbrowski.

Wcześniej wiceminister poinformował, że Ministerstwo Energii wstępnie zakłada, że w 2019 r. mogą odbyć się aukcje, które pozwolą na powstanie nawet 2 500 MW nowej mocy zainstalowanej w sektorze wiatru na lądzie i mniej więcej 700 MW nowych mocy w sektorze fotowoltaiki, jednak wciąż analizuje tę kwestię.

Źródło: money.pl

Redakcja GLOBEnergia