Pompy ciepła VATRA CT-200 są urządzeniami dedykowanymi do domów jednorodzinnych jako źródło ciepła do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Pompy ciepła typu woda-woda wykorzystują ciepło niskotemperaturowe za pośrednictwem studni głębinowych, typu solanka-woda wykorzystują ciepło niskotemperaturowe za pośrednictwem kolektora gruntowego, gdzie nośnikiem ciepła jest wodny roztwor glikolu.

 

Pompy ciepła dużych mocy

Wprowadzane na rynek od października zmodyfikowane pompy ciepła serii Professionell, charakteryzują się wyższymi współczynnikami COP (w zależności od modelu od 4,50 do 4,80 przy temperaturach B0/W35, mierzone wg normy EN 14511) i niższym poziomem głośności – w odległości 1 metra od urządzenia wynosi on poniżej 45 dB(A). Są to pompy jednosprężarkowe, pracujące na czynniku chłodniczym R 410A, wyposażone w elektroniczny zawór rozprężny.

 

 

Obsługa dolnego źródła pompy ciepła

Dolne źródło, jak każda instalacja hydrauliczna powinna być wyposażona w armaturę, która umożliwi napełnianie, odpowietrzanie, usuwanie tworzących się zanieczyszczeń, uzupełnienie instalacji oraz zabezpieczenie na wzrost ciśnienia. W systemach wykonywanych metodą tradycyjną poszczególne elementy są umieszczane na całej instalacji (część w maszynowni pompy ciepła, ewentualnie część na rozdzielaczu). Do komponentów tych możemy zaliczyć: podłączenie do napełniania i uzupełniania instalacji, separator powietrza, komorę osadczą, odpowietrzniki, zawory bezpieczeństwa oraz manometry. Dowolne ich rozmieszczenie wydłużało czas montażu oraz obniżało walory estetyczne instalacji.

 

 

 

 

Czytaj całość w GlobEnergia 1/2012