Po opracowaniu nowego systemu odzyskiwanie ciepła z otoczenia byłoby możliwe przez wykorzystanie pomp ciepła i tzw. ciepła odpadowego, np. w rekuperacji, która byłaby uzupełniona o wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. System zorientowany na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, wydajność, niezawodność i elastyczność służyłby do zaopatrzenia w ciepło oraz w chłód.

Taki system pozwoliłby na zagospodarowanie dostępnych lokalnie odnawialnych źródeł energii, zapewniając równocześnie zatrudnienie dla lokalnej społeczności, oraz dawałby korzyści gospodarcze dla lokalnych gospodarek i całej Unii Europejskiej. Jednocześnie w proces produkcji energii zostaliby włączeni sami użytkownicy, co skutecznie przeciwdziałałoby ubóstwu energetycznemu.

Technologie wytwarzania ciepła i chłodu z OZE

Technologie wytwarzania ciepła i chłodu z OZE są już dziś dojrzałe, komercyjne i gotowe na działanie rynkowe. Są i będą stale rozwijane w kierunku zwiększenia ich wydajności i konkurencyjności.

Członkowie Europejskiej Platformy Technologii i Innowacji dla ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii (RHC-ETIP) zgodnie uważają, że dzięki bardzo silnej i zdecydowanej polityce można osiągnąć przejście sektora wytwarzania ciepła i chłodu na całkowicie odnawialny z zerową emisją dwutlenku węgla (CO2). Oprócz tego możliwa jest kompleksowa integracja sektora energii elektrycznej na warunkach równych szans dla obydwu branż.

W celu skutecznego obniżenia emisyjności w ciepłownictwie w UE rządy i społeczeństwa muszą działać szybko. W rzeczywistości technologie ciepłownicze (zarówno konwencjonalne, jak i oparte na OZE) mają stosunkowo długą żywotność funkcjonowania, średnio od 15 do 30 lat. W związku z tym, rozwiązania wprowadzone do 2030 r. będą miały głęboki wpływ na perspektywy sektora do 2050 r. Biorąc pod uwagę wysoki poziom decentralizacji rozwiązań ciepłowniczych, niski poziom świadomości w społeczeństwach co do alternatywnych rozwiązań dla paliw kopalnych, brak korzyści skali i dużą różnorodność technologii do wytwarzania ciepła i chłodu z OZE, wspieranie transformacji energetycznej jest trudnym, ale wykonalnym zadaniem.

Zapotrzebowanie na energię

Ogrzewanie i chłodzenie budynków, a także wytwarzanie ciepła i chłodu procesowego, stanowią ponad połowę zapotrzebowania na energię w UE. Obecnie zapotrzebowanie na ogrzewanie jest dużo większe niż na chłodzenie, jednak wraz z rosnącym wpływem zmian klimatycznych rośnie także zapotrzebowanie na chłód. Co więcej, oczekuje się znacznego wzrostu tego zapotrzebowania do 2050 r.

Wykorzystanie OZE, czy też nadmiaru ciepła i chłodu, jest kluczowym elementem do budowy tzw. zrównoważonego społeczeństwa. Takie źródła energii dają znaczne korzyści zarówno społeczeństwu, jak i systemowi energetycznemu UE.

Janusz Starościk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Członek Pool of Experts Switzerland Global Enterprise