Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej pompami ciepła

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Uniwersytet Przyrodniczy

Obecnie, kiedy następują zmiany technologii w budownictwie, coraz popularniejsze stają się instalacje grzewcze z pompami ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

Szkoły, szpitale, kościoły, a nawet centra handlowe stawiają na odnawialne źródła energii. Perspektywiczne myślenie o wieloletnich oszczędnościach oraz ochronie środowiska naturalnego dzięki zainstalowanym pompom cieplnym to cecha wspólna łącząca te najróżniejsze instytucje.

Edukacyjnym przykładem energooszczędnego ogrzewania jest system z pompą ciepła w jednej z poznańskich wyższych uczelni. Jesienią 2008 roku została rozpoczęta inwestycja związana z zaprojektowaniem i wykonaniem węzła cieplnego z pompą ciepła oraz kolektorami słonecznymi dla celów grzewczych, jak i dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Pompa ciepła ogrzewa pomieszczenia laboratorium wodnego Katedry Budownictwa Wodnego i szklarni Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska. Łączna ogrzewana powierzchnia (laboratorium wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz szklarnia) to ok. 270 m2. Tak duże (ok. 140W/m2) przyjęte zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wynika z tego, że wybudowany w latach 80. obiekt nie jest ocieplony, a ponadto część ogrzewanej powierzchni to szklarnia, która znacznie zwiększa zapotrzebowanie na ciepło z powodu dużych strat wynikających z przeszkleń.

Na dachu budynku, w którym mieści się węzeł cieplny, zostały zamontowane dwa płaskie, próżniowe kolektory słoneczne z armaturą sterującą i zabezpieczającą, które połączone są z wymiennikiem ciepła znajdującym się w pomieszczeniu bezpośrednio pod dachem. Również tutaj został zainstalowany ciepłomierz rejestrujący ilość ciepła przekazywanego z kolektorów do dolnego źródła. Instalację solarną  przeznaczono do regeneracji dolnego źródła ciepła. Proces regeneracji następuje poprzez odbiór ciepła z wymiennika glikolu na powrocie dolnego źródła ciepła.

Dolnym źródłem ciepła dla pompy glikol/woda są kolektory gruntowe w postaci czterech sond pionowych o łącznej długości 560 metrów. Czyli głębokość jednego odwiertu wynosi 140 metrów.
Prace związane z wykonaniem dolnego źródła i pomieszczenia węzła cieplnego do celów grzewczych oraz dydaktycznych zrealizowała poznańska firma Wiertconsulting.

Węzeł cieplny z wykorzystaniem pompy ciepła glikol/woda SWP 410 H produkcji Alpha-InnoTec bazującej na kolektorach gruntowych i współpracującej z układem solarnym oprócz funkcji źródła ciepła służy równieżjako pomoc dydaktyczna w procesie kształcenia studentów Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dorota Cegłowska, Hydro-Tech

Cały artykuł - GLOBEnergia 4/2009

pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej
artykul strona 1
artykul strona 2