Ogrzewanie sieciowe – analiza kosztów

Niskie koszty eksploatacji to argument przemawiający do wielu Polaków, którzy stoją przed wyborem źródła ciepła w swoim domu. Przyjrzyjmy się zatem cenom za ciepło sieciowe w poszczególnych regionach kraju.

Gospodarstwo rolne z pompą ciepła i PV – nowocześnie i w zgodzie z naturą

Pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, rekuperacja, system zmiękczający wodę wodociągową, a wszystko to w jednym budynku mieszkalnym, na terenie gospodarstwa rolnego pod Poznaniem.

Głos branży w temacie zmian nadchodzących w polskim sektorze energetycznym

Długa lista uznanych prelegentów, wsparcie najważniejszych organizacji branżowych, ambitny program, doświadczony zespół organizatorów i współpraca z czołową uczelnią w kraju – tak zapowiada się pierwszy Kongres Trendów Energetycznych. Kongres Trendy Energetyczne to też pierwsze spotkanie branży od momentu wprowadzenia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze NFOŚiGW, który realizowany będzie w latach 2018 -2029 i ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

To idealna okazja do pierwszych refleksji, dyskusji i zebrania wspólnych uwag całego środowiska dotyczących potencjalnych zagrożeń dla skuteczności programu. Rejestracja na to wydarzenie trwa, a my prezentujemy zapowiedzi przedstawicieli firm, które zabiorą głos podczas tego wydarzenia.

Kazimierza Wielka – budowa pierwszego w Polsce otwartego termalnego basenu siarczkowego!

Kazimierza Wielka to niewielka miejscowość położona w województwie świętokrzyskim, czwarte najmniejsze miasto powiatowe w Polsce. Od kilku lat trwały starania władz miasta o uznanie jego walorów leczniczych i nadanie mu statusu uzdrowiska. W sierpniu bieżącego roku Ministerstwo Zdrowia podpisało decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na terenie trzech sołectw, miedzy innymi Kazimierzy Wielkiej. Potwierdzone zostały już walory lecznicze klimatu i jedyne czego brakuje to zakład leczniczy. Za taki zostanie uznany basen termalny z wodami siarczkowymi.

Czy powstanie pierwsza w Polsce elektrociepłownia geotermalna?

Pierwsze plany wykorzystania wód termalnych w Kole pojawiły się pod koniec XX wieku. Był to czas, kiedy polska geotermia była jeszcze w powijakach. Teraz, trwają w tym mieście prace badawcze nad otworem wiertniczym. W przypadku uzyskania zakładanej wydajności z poziomu dolnojuraskiego możliwa stałaby się budowa pierwszej w Polsce elektrociepłowni geotermalnej. Plany zakładają wykorzystanie turbiny ORC (ang. Organic Rankine Cycle) – woda termalna posłużyłaby do ogrzewania płynu roboczego (cieczy niskowrzącej), której pary kierowane byłyby na łopatki turbiny. Zakłada się możliwość produkcji energii elektrycznej na poziomie 2 MW.


CZYTAJ CAŁY NUMER – tutaj

Miłej lektury!

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia