Ogrzewasz dom gazem? Za rachunek zapłacisz o 174 zł miesięcznie więcej


Mamy niedobre wiadomości dla osób korzystających z gazu tj. dla “kuchenkowiczów”, ale przede wszystkim dla osób ogrzewających domy za pomocą kotłów gazowych. Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Będzie o wiele drożej!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

17 grudnia 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Rafał Gawin, zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Jest to jednocześnie pierwsza taryfa zatwierdzona na podstawie szczególnego mechanizmu wprowadzonego w celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Pozwala on ograniczyć skalę podwyżki ceny gazu poprzez przeniesienie części kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata, a nie jak dotychczas – uwzględnić całość tych kosztów wyłącznie w aktualnie kalkulowanej taryfie. 

Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych), jak i usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców). W Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej PGNiG. Udział tych podmiotów w sprzedaży wynosił niecałe 86 proc. w 2020 roku.

Co jest przyczyną tak dużych wzrostów? Wysokie ceny gazu na rynku hurtowym

Poziom wnioskowanych przez spółki taryf na sprzedaż paliwa gazowego gospodarstwom domowym, w znacznej części jest pochodną kosztów zakupu gazu ziemnego przez te przedsiębiorstwa, a koszty te od początku bieżącego roku gwałtownie rosną w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania tego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowany jest gaz odbiorcom. Przykładowo wartość kontraktów kwartalnych wzrosła o prawie 600 proc.

Źródło: Zmiana cen zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii w latach 2020 i 2021. Porównanie kosztów zakupu paliwa w kontraktach terminowych | URE

Nowe taryfy to wzrost cen gazu o 83 proc.!

URE informuje, że w nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są wyższe o ok. 83 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw. Gaz ziemny zaazotowany typu Ls to gaz o zmniejszonej ilości metanu w objętości w stosunku do zaazotowanego gazu typu LW (tu objętość metanu wynosi mniej niż 72%) z dużą domieszką niepalnego azotu (około 27 proc.) i śladowymi ilościami gazów palnych i CO2 (po około 1 proc.). Minimalne ciepło spalania gazu zaazotowanego typu Ls ustalono na poziomie 26 MJ/m3. Gaz ziemny zaazotowany typu Lw t gaz o znacznie mniejszej ilości metanu w objętości (mniej niż 80 proc.), z domieszką niepalnego azotu (około 20 proc. ) i gazów palnych (około 1 proc.). Minimalne ciepło spalania dla zaazotowanego gazu typu Lw ustalono na poziomie 30 MJ/m3.

Od stycznia 2022 roku “kuchenkowicze” zapłacą średnio o 9 zł więcej miesięcznie

Na całkowity koszt rachunku za gaz płaconego przez odbiorców w gospodarstwach  domowych składają się koszty jego zakupu i opłat abonamentowych (które są zawarte w taryfie PGNiG OD) oraz koszty dystrybucji gazu (transportu). Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD ponoszą opłaty za dystrybucję najczęściej - ze względu na skalę działania firmy – według taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio 3,6 proc.

Wobec zmian obu taryf, płatności kompleksowe (łącznie za gaz i jego dostawę) dla odbiorców korzystających z usług PGNiG OD i PSG będą o wiele większe. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. 

Dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

Źródło: Zmiana rachunków netto (bez VAT) za gaz odbiorców w gospodarstwach domowych w 2022 r. według nowo zatwierdzonych taryf PGNiG OD oraz PSG | URE

Poniżej przedstawiono wartość zmiany średnich poziomów łącznych płatności netto w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego zgodnie z nową taryfą PGNiG OD i dystrybutora PSG na 2022 roku. Niestety, trzeba liczyć się nawet z prawie 60 proc. podwyżkami. 

TaryfaŚrednia płatność miesięczna wg taryfy Średnia płatność miesięczna wg taryfyMiesięczna różnicaw płatnościach(zł/m-c) Zmiana płatności[%]
dotychczasowej [zł]nowej[zł]
W-1.1średnie zużycie roczne w kraju – 1 141,87 kWh/rok21,9830,968,9840,86
W-2.1średnie zużycie roczne w kraju – 7 340,26 kWh/rok103,21158,8355,6253,89
W-3.6średnie zużycie roczne w kraju – 22 459,13 kWh/rok300,08474,02173,9457,96

Źródło: URE

UWAGA: Wszystkie ceny oraz zmiany płatności podawane przez URE są wyrażone w wielkościach netto.

Nowe taryfy będą obowiązywać od 2022 roku

Przedsiębiorca może wprowadzić nową taryfę już 14. dnia od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE. Nowe taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 2017 roku Prezes URE zatwierdza taryfy na gaz sprzedawany wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Ostatnie zatwierdzone przez Regulatora taryfy będą obowiązywały w 2023 roku. Od 2024 roku cenniki sprzedaży gazu ustalone przez przedsiębiorców dla odbiorców w gospodarstwach domowych nie będą zatwierdzane przez Prezesa URE.

Pomoże tarcza antyinflacyjna

Trzeba pamiętać także o rozwiązaniach, które zaproponował rząd, w odpowiedzi na gwałtowne wzrosty cen energii i gazu. W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 proc. Obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów – odbiorców paliw gazowych. Oznacza to, że realna zmiana płatności odbiorców może być inna niż wskazana w informacji podanej przez URE,  ponieważ ceny zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami netto.

Odbiorcy gazu skorzystają nie tylko z obniżonej stawki podatku VAT, ale także z tzw. dodatków osłonowych, które będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie płatności za gaz lub ogrzewanie.

Źródło: URE/Po prostu Energia

Zobacz również