15 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Energii w Sali pod Kopułą odbędzie się Okrągły Stół Energetyczny!

 
Jak zapowiada Ministerstwo Energii, głównymi tematami spotkania będą: Budowa nowych mocy wytwórczych i sieci przesyłowych,  kształt polskiego miksu energetycznego, perspektywy rozwoju OZE, inwestycje w zakresie dywersyfikacji dostaw energii. 
 
Podczas konferencji odbędzie się debata poświęcona najistotniejszym problemom sektora energetycznego z udziałem przedstawicieli rządu, koncernów energetycznych,  ekspertów i ekonomistów. Polska energetyka potrzebuje odważnych decyzji, które będą miały kluczowe znaczenie dla jej przyszłości. Sektor będą kształtowały z jednej strony oczekiwania Unii Europejskiej w zakresie polityki ochrony klimatu, a z drugiej – krajowe zasoby surowców, które wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznego oraz potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury przesyłowej i mocy wytwórczych. 
 
W trakcie  dyskusji szczególny nacisk położony będzie na kwestie innowacyjności i wpływu energetyki na strategiczne branże polskiej gospodarki, w tym również bardzo ważny sektor elektromobilności, który może stać się istotnym elementem odpowiedzialnym za zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.   
 
Konferencję otworzy minister energii Krzysztof Tchórzewski. W programie wydarzenia zaplanowane są trzy panele poświęcone dywersyfikacji dostaw energii, przyszłości polskiego węgla w kontekście unijnej polityki klimatycznej, a także znaczenia i rozbudowy infrastruktury przesyłowej.
 
DATA: 15 czerwca 2016r. Ministerstwo Energii
CZAS: 9:00-14:00.
 
Źródło: Ministerstwo Energii