Okrągły Stół Energetyczny – debata z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Piotrowskiego – odbył się 15 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Minister Krzysztof Tchórzewski podczas Okrągłego Stołu Energetycznego, źródło: me.gov.pl

Celem konferencji było przeprowadzenie szerokiej debaty przedstawicieli rządu, koncernów energetycznych, kręgów eksperckich i ekonomistów, poświęconej najistotniejszym problemom sektora energetycznego.  

Głównymi tematami spotkania były: budowa mocy wytwórczych i sieci przesyłowych, miejsce węgla w miksie energetycznym, perspektywy rozwoju OZE, bezpieczeństwo energetyczne, a co za tym idzie – inwestycje w dywersyfikację dostaw energii.

Szef resortu energii podkreślił, że jego zdaniem polityka energetyczna Polski musi być kształtowana przy uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego, wymagań polityki klimatycznej UE, ale „musi także uwzględniać koszt energii w budżetach Polaków”.

Zaznaczył również, że rozwój polskiego sektora energii wymaga zarówno konsekwentnego tworzenia impulsów inwestycyjnych, jak i przygotowania projektów legislacyjnych dotyczących rynku mocy, nad którym resort rozpoczyna prace.

Wiceminister Andrzej Piotrowski podkreślił, że kształtowanie optymalnego miksu energetycznego wymaga przede wszystkim działań w obszarach, w których możliwy jest rozwój – „W tej chwili w Polsce to m.in. węgiel i energia jądrowa.” Zwrócił również uwagę na kwestię klastrów energetycznych. „Większa produkcja energii w klastrach powinna przyczynić się do wzrostu wykorzystania lokalnych zasób. Ich rozwój będzie miał także wpływ na bezpieczeństwo energetyczne obszarów wiejskich i przyczynić się do szybszego rozwoju tych terenów” – dodał.

Gośćmi Okrągłego Stołu Energetycznego byli m.in. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA – Henryk Baranowski, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia SA, także przedstawiciele wyższych uczelni technicznych i instytutów.

Źródło: me.gov.pl, ure.gov.pl