Operator sprawdzi wpływ OZE na pracę sieci energetycznej


Jeden z polskich operatorów sieci dystrybucyjnej zbada wpływ odnawialnych źródeł energii na pracę sieci elektroenergetycznej. W tym celu uruchamia projekt pilotażowy, który będzie polegał na monitoringu sieci niskiego napięcia oraz szczegółowej analizie jej obciążenia. Wyniki posłużą do weryfikacji i kontroli parametrów ważnych z punktu widzenia optymalizacji pracy sieci w Polsce. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia


Mowa o projekcie spółki Enea Operator, która planuje w trakcie badań zastosować m.in. bezinwazyjne, samozasilające sensory prądowe oraz analizatory napięciowe. Pilotaż rozpocznie się pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku i potrwa rok.

Polska oparła transformacją energetyczną o kilka filarów, w tym jeden obejmuje budowę zeroemisyjnego systemu. Moc zainstalowana w źródłach OZE przekroczyła poziom 17 GW.  Funkcjonowanie w sieciach dystrybucyjnych coraz liczniejszych źródeł OZE, których działanie uzależnione jest od dynamicznie zmieniających się warunków pogodowych, nie pozostaje bez wpływu na pracę sieci. Wraz z przyłączaniem kolejnych źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych, wzrasta znaczenie szczegółowego monitorowania rozpływów oraz parametrów jakości energii elektrycznej w głębi sieci. Z tych powodów operator realizuje projekt, który ma na celu poprawić jakość energii. 

Projekt posłuży weryfikacji i kontroli parametrów ważnych z punktu widzenia optymalizacji pracy sieci i jakości dostarczanej energii. Pozwoli to m. in. na sprawdzenie wahania napięć na końcach linii, a także bilansowania 3-fazowego na ciągach liniowych odchodzących od transformatorów. Projekt zakłada również monitorowanie produkcji w mikroinstalacjach OZE w celu zweryfikowania pracy inwerterów w sytuacjach nadprodukcji energii z tych instalacji. 

– Przeprowadzenie badań w tym zakresie będzie możliwe dzięki urządzeniom do monitorowania sieci niskiego napięcia za pomocą bezprzewodowych sensorów prądowych oraz analizatora napięciowego. Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz prostotą montażu. Komunikując się ze sobą, będą wysyłać dane pomiarowe do chmury, z której pracownicy Enei Operator będą mieli na bieżąco wgląd w parametry pracy sieci - wyjaśnia Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator.

Uruchomiony pilotaż przewiduje umieszczenie urządzeń na dwóch wybranych stacjach transformujących średnie napięcie na niskie, posiadających ciągi liniowe, do których przyłączone są mikroinstalacje fotowoltaiczne. 

Wyniki będą znane za rok

Efektem pracy tych urządzeń będzie zebranie danych w pełnym roku kalendarzowym. Wytypowane stacje charakteryzują się bardzo specyficznymi warunkami pracy, takimi jak duża energia przepływająca ze strony niskiego napięcia na średnie oraz niestabilność napięcia w punkcie bilansowym.

Pilotaż, który rozpocznie się wiosną, ma także wskazać i pomóc w oszacowaniu możliwych oszczędności, które związane są z zastosowaniem technologii Panoramic Power Centrica na wybranych stacjach transformatorowych i ocenie przydatności tego rozwiązania w skali całej Enei Operator.

Źródło: Enea Operator