Operator zarządzający siecią dystrybucyjną na północy kraju jest polskim liderem pod względem liczby zamontowanych tego typu urządzeń. Ze zdalnego pomiaru już teraz korzysta ponad 1,4 miliona odbiorców przyłączonych do zarządzanej sieci energetycznej. Dzięki podpisanym we wrześniu umowom wkrótce będzie ich niemal 2 miliony. Spółka ma w planach zapewnienie zdalnego pomiaru wszystkim swoim klientom w ciągu najbliższych kilku lat.

Nowe układy pomiarowe zostaną dostarczone przez dwóch dostawców – Apator S.A oraz SAGEMCOM Poland sp. z o.o. Łączna liczba zakontraktowanych w ramach najnowszych umów urządzeń to blisko 471 tysięcy  liczników i 25 tysięcy modemów komunikacji zastępczej. Nowe liczniki, które wkrótce trafią do odbiorców, to liczniki dwukierunkowe, przystosowane również do potrzeb prosumentów korzystających z mikroinstalacji OZE.

Zdalne opomiarowanie stanowi integralny element inteligentnych sieci energetycznych. Jest również ważnym filarem transformacji energetycznej, bez którego wprowadzanie nowych rozwiązań, związanych np. ze zwiększaniem elastyczności sieci, nie będzie w pełni możliwe. Z inteligentnych liczników korzysta blisko połowa odbiorców przyłączonych do sieci Energi. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Pomiary będą dokładniejsze

Liczniki inteligentne umożliwiają dokonywanie pomiaru w czasie rzeczywistym, eliminując tym samym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych. Pozwalają m.in. na wykonywanie dokładnej analizy parametrów jakościowych przesyłanej energii, a także zdalną realizację niektórych usług, takich jak zmiana grupy taryfowej, w przypadku zmiany umowy przez odbiorcę. Urządzenia powiadamiają również operatora o błędach technicznych, takich jak brak napięcia, bez konieczności interwencji ze strony odbiorcy. Ich zastosowanie umożliwi precyzyjne określenie klientów dotkniętych ewentualną awarią,  ułatwiając tym samym szybsze przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Zdalne liczniki dają możliwość bieżącego monitorowania i lepszego zarządzania zużyciem energii. Odbiorcy mogą przeprowadzić szczegółową analizę poboru energii w wybranych okresach – dzień, miesiąc lub rok, a także przeprowadzić symulację kosztów dla poszczególnych grup taryfowych przy użyciu cen wybranego sprzedawcy.

Licznik to klucz do elastyczności sieci

W przyszłości zdalne liczniki pozwolą również na udział odbiorców i prosumentów,  w tworzącym się rynku usług związanych z elastycznością sieci.

– Na zdalne opomiarowanie należy patrzeć szerzej niż przez pryzmat samego tylko pozyskiwania odczytów. Jego wykorzystanie umożliwi skoordynowanie działań przyłączonych do sieci odbiorców energii, jej wytwórców, a także prosumentów, pozwalając na bilansowanie sieci na wszystkich poziomach oraz optymalne wykorzystanie generowanej przez OZE energii, w pobliżu miejsca jej wytworzenia. W momencie, w którym 100 proc. odbiorców energii w Polsce objętych będzie zdalnym pomiarem uzyskamy rzeczywisty bilans, pozwalający na ograniczenie strat sieciowych do minimum, przy zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii elektrycznej – wyjaśniają przedstawiciele operatora.

Nadchodzi rewolucja licznikowa

1 czerwca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa energetycznego tzw. ustawę licznikową. Zgodnie z nią do końca 2028 roku liczniki zdalnego odczytu zużycia energii zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych, w tym co najmniej u 80 proc. gospodarstw domowych.

Harmonogram, który był szeroko konsultowany z przedstawicielami sektora energetycznego, przewiduje instalację liczników zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15 proc. – do 31 grudnia 2023 rokuku, 35 proc. – do 31 grudnia 2025 roku, 65 proc. – do 31 grudnia 2027 roku, 80 proc. – do 31 grudnia 2028 roku. Informacje i dane, za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu, przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

MKiŚ szacował, że korzyści finansowe związane z instalacją inteligentnych liczników w horyzoncie czasowym 15 lat dla ok. 13 mln odbiorców końcowych sięgają 11,3 mld zł. Dla porównania, koszty związane z wdrożeniem systemu inteligentnego opomiarowania są zdecydowanie niższe kształtują się na poziomie nieco ponad 7 mld zł.

Źródło: Energa, MKiŚ, RCL

 

Redakcja GLOBEnergia