Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy ostateczna postać ustawy zaskoczyła, czy może bardziej odpowiednim stwierdzeniem będzie – rozczarowała. Z pewnością wprowadziła ona liczne zmiany. Zmiany dotyczą nie tylko inwestorów i firm wykonawczych, ale również Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. To właśnie oni stanęli przed wyzwaniem bardzo szybkiego dostosowania się do nowych zasad rozliczeń. Jak się jednak okazało, nie tylko pod tym względem w profilu ich działalności zaszły poważne zmiany.

Jeszcze przed wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii niektórzy Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych oferowali swoje usługi w zakresie realizacji instalacji OZE – głównie instalacji fotowoltaicznych. Operatorzy oferowali liczne ułatwienia w realizacji inwestycji, pomagali w przeprowadzeniu audytów zapotrzebowania na energię elektryczną oraz łatwe i bezproblemowe przyłączenie instalacji do sieci. Kusili inwestorów kompleksowością obsługi: załatwieniem projektu, pozwoleń czy atrakcyjnymi opcjami finansowania. Zapytaliśmy przedstawicieli Operatorów Sieci Dystrybucyjnych o to, czy obowiązująca ustawa wymusiła na nich zmianę oferty. Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy w związku ze zmianą prawa proponują oni nowe zasady, które mogłyby bardziej zachęcić inwestorów do wkładania pieniędzy we własne moce wytwórcze?

Ambitne cele postawiło sobie RWE. Michał Skorupa, Menedżer Projektu Fotowoltaiki w RWE Polska opowiada, że RWE posiada ofertę dedykowaną prosumentom, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z instalacji fotowoltaicznych: „Oferta ta skierowana jest zarówno do gospodarstw domowych, jak i firm.  W ramach obecnej oferty zapewniamy klientom przeprowadzenie audytu, którego celem jest określenie potencjału instalacji i jej rozmieszczenie, przygotowanie projektu instalacji oraz wykonanie samej instalacji”.

Jak zmodyfikowano ofertę pod kątem wejścia w życie zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii?

„W związku ze zmianami w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii dostosowaliśmy naszą ofert do obowiązującego ustawodawstwa. Dodatkowo uatrakcyjniliśmy ją, umożliwiając Klientom skorzystanie z pożyczki lub kredytu w banku na zakup paneli fotowoltaicznych na bardzo dobrych warunkach” – dodaje Michał Skorupa.

To jednak nie koniec zmian. W planach odważne decyzje i nowe produkty: „Cyklicznie wdrażamy do naszej oferty kolejne rozwiązania i usługi związane z fotowoltaiką, m.in pomoc w przygotowywaniu dokumentacji klienta ubiegającego się o dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej czy też zapewnienie w cenie instalacji dodatkowego urządzenia – tzw. Solar Log – pozwalającego w czasie rzeczywistym przy użyciu np. urządzenia mobilnego, obserwować produkcję energii elektrycznej. Ponadto we wrześniu planujemy wdrożenie kolejnych dwóch produktów skierowanych do prosumentów. Szczegóły ofert produktowych będą komunikowane na bieżąco” – zapowiada Michał Skorupa.

Potencjał w fotowoltaice zauważa również PGE. Już w lipcu ubiegłego roku wprowadzono produkt dedykowany właśnie prosumentom. „W lipcu 2015 r. do portfela produktów PGE Obrót wprowadzona została oferta „Energia przyszłości”. Model produktu dostosowany był do przepisów uwarunkowanych Ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku. Od początku obowiązywania oferty odnotowaliśmy duże zainteresowanie wśród Klientów PGE, chcących stać się wytwórcami energii elektrycznej z mikroinstalacji (paneli fotowoltaicznych)” – opowiada Agnieszka Szczekala, Kierownik Biura Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej PGE Obrót SA.

Co nowego PGE przygotowuje dla Prosumentów i kiedy można spodziewać się nowej oferty?

Obecnie PGE Obrót pracuje nad nowym modelem produktu, dostosowanym do zapisów znowelizowanej Ustawy o OZE, która zakłada między innymi całkowicie odmienny sposób rozliczeń z prosumentami oparty na systemie „opustów” uzależnionych od wielkości zainstalowanej mikroinstalacji. Planujemy wdrożenie rozwiązania dla Prosumentów do końca tego roku. (…)”

Opracowanie: GLOBEnergia


Przeczytaj cały artykuł w GLOBEnergia 3/2016

Okładka GLOBEnergia 3/2016