Systemy magazynowania energii opisuje się ilościowo poprzez specjalnie opracowywane w tym celu modele. Niemniej informacje na temat kosztów są ograniczone i niejasne, co oznacza, że w tym wypadku konieczne jest poczynienie szerokich założeń lub wykluczenie kosztów z badań nad przyszłymi magazynami energii.

Zrozumienie potencjalnych przyszłych kosztów związanych z magazynowaniem mogłoby poprawić jakość modelowania, a tym samym dać pewność inwestorom co do zasadności danej inwestycji, zaś politykom możliwość tworzenia odpowiednich ram politycznych.

Według krzywych wyznaczonych w sposób doświadczalny koszty kapitałowe wykazują tendencję spadkową: dla systemów stacjonarnych do 360±80 $/kWh, dla pakietów akumulatorów do 200±10 $/kWh, zaś dla akumulatorów do 135 $/kWh. Krzywe takie są tworzone na podstawie byłych cen i informacji na temat pojemności.

Przy 1 TWh skumulowanej pojemności ceny dla systemów stacjonarnych znajdują się w zakresie od 280 do 440 $/kWh, natomiast dla pakietów akumulatorów w przedziale od 190 do 210 $/kWh, niezależnie od technologii. To zaś oznacza, że technologia, która jest w stanie zapewnić największą pojemność, będzie najprawdopodobniej najbardziej opłacalna.uśrednione koszty magazynowania energii elektrycznej

Uśrednione koszy energii elektrycznej z systemów konwencjonalnych i z instalacji PV, źródło: Imperial College London

Do 2030 roku, kiedy systemy PV staną się konkurencyjne w stosunku do systemów wytwarzających energię z wykorzystaniem węgla i gazu, koszty kapitałowe baterii litowo-jonowych spadną z 1 000 $/kWh (2015) do 360 $/kWh, podczas gdy koszty samych systemów PV zmaleją z 1 300 $/kW (2015) do 500 $/kW.

Opłacalne magazyny energii mogłyby umożliwić całkowitą dekarbonizację produkcji energii elektrycznej. Zniesienie barier politycznych może natomiast pomóc w uczynieniu tych systemów dochodowymi.

Opracowano na podstawie: Imperial College London