W 2020 roku, podobnie jak w 2019 i 2018 roku, opłata OZE wynosiła 0 zł. Choć była wymieniana na rachunku za energię elektryczną, nie obciążała odbiorcy. W 2021 roku, po kilkuletniej przerwie opłata OZE znów będzie dotyczyła konsumentów i wyniesie 2,20 zł/MWh. Przypomnijmy, że w 2017 roku jej wysokość wynosiła 3,70 zł/MWh.

Informacja Prezesa URE

Według informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021, ta opłata wyniesie 2,20 zł/MWh.

Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają
w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE. W przypadku, gdy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca tę stawkę, przedsiębiorstwo zostanie zobowiązane w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi od dnia 1 stycznia 2021 r. do stosowania opłaty OZE według stawki opublikowanej przez URE.

Czym jest opłata OZE?

Opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE i związana jest z zapewnieniem odpowiednio wysokiego udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym.

Wytwórcy zielonej energii konkurują cenowo biorąc udział w aukcjach OZE organizowanych przez Prezesa URE. Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarancję zakupu wytworzonej przez nich energii po określonej, ustalonej w wyniku aukcji, cenie. Jeśli cena, po jakiej sprzedadzą zieloną energię na rynku jest niższa niż ustalona podczas aukcji, wtedy Zarządca Rozliczeń – który jest dysponentem opłaty OZE – wypłaci wytwórcom różnicę. I właśnie na ten cel pobierana jest od wszystkich odbiorców energii opłata OZE.

Wzrost rachunku za prąd

Przykładowo, dla gospodarstwa domowego, które zużywa około 3500 kWh rocznie, wprowadzenie opłaty OZE spowoduje, że rachunek za prąd wzrośnie o około 8 zł w skali roku.

Opłata OZE nie jest jednak jedyną opłatą, która podwyższy rachunek za prąd w 2021 roku. Sprzedawcy energii wnieśli do URE o podwyższenie cen taryf, a dodatkowo od stycznia wejdzie w życie opłata mocowa, której stawki podał wczoraj URE.

W związku z tym, dla gospodarstwa domowego zużywającego 3500 kWh rocznie, rachunek wzrośnie co najmniej o 11 zł.

Redakcja GLOBEnergia