Panel, który został opracowany przez Avancis w niemieckim centrum badawczym w Monachium, opiera się na absorberze wykonanym w technologii CIGS, obróbce wtórnej absorbera na bazie sodu oraz bezkadmowym napylonym buforze tlenosiarczkowym cynku. Producent podkreśla, że wszystkie istotne procesy są kompatybilne z komercyjną produkcją wielkopowierzchniowych modułów CIGS.

Wykres: Avancis

Avancis wchodzi w skład chińskiej spółki państwowej CNBM od 2014 r., jednej z największych na świecie grup zajmujących się produkcją szkła i materiałów budowlanych, zatrudniającej ponad 300 tys. pracowników. Siedziba firmy Avancis znajduje się w Torgau, w niemieckim regionie Saksonia, inne lokalizacje to Monachium i Ochang w Korei Południowej.

Powierzchnia apertury modułu CIGS to 671 cm². – To osiągnięcie jest dużym krokiem w doskonaleniu produktów  i ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia wysokich efektów wydajności modułów CIGS powyżej 20 proc. – mówi dr Jörg Palm, dyrektor ds. technologii w Avancis. Dodaje, że wzrost wydajności opiera się na poprawie jednorodności procesu tworzenia CIGS, doskonałym dopasowaniu właściwości poszczególnych warstw funkcjonalnych oraz zmniejszeniu strat odbiciowych.

Technologia CIGS

Technologia CIS lub CIGS odnosi się do składników miedzi (Cu), indu (In), galu (Ga) i selenu (Se). Znakiem rozpoznawczym technologii CIS jest cienka warstwa półprzewodnika (2 µm). CIS jest najbardziej wydajną technologią cienkowarstwową pod względem uzysku energii elektrycznej (kWh / kWp). W przeciwieństwie do innych technologii fotowoltaicznych, technologia CIS oferuje ogromne oszczędności i potencjał wydajności. Dla porównania, warstwa półprzewodnikowa w krystalicznych ogniwach słonecznych jest sto razy grubsza niż w przypadku ogniw słonecznych CIS. Technologia CIS wyróżnia się dużą wydajnością przy słabym oświetleniu, ze względu na to, że ogniwa mają najszerszą czułość widmową spośród wszystkich technologii fotowoltaicznych, czego dowodem jest ich działanie przy zachmurzonym niebie, rozproszonym świetle lub płaskiej pozycji słońca. Ponadto gwarantują elegancki i estetyczny wygląd instalacji.

Źródło: Avancis

Redakcja GLOBEnergia