Na czym polega system opustów?

Zanim przejdziemy do zmian dotyczących przedsiębiorców, należy przypomnieć czym w ogóle jest system opustów. Kiedy produkujemy energię elektryczną, w pierwszej kolejności zużywamy ją na własne potrzeby. Jeśli to co zostało wyprodukowane przekracza zapotrzebowanie, to energia jest oddawana do sieci energetycznej, która pełni rolę wirtualnego magazynu. Okres rozliczeniowy wynosi zazwyczaj rok. Po tym czasie należy się rozliczyć z operatorem sieci. Kiedy potrzebujemy energii, a nasza instalacja aktualnie jej nie produkuje (np. w nocy), to z energii wcześniej oddanej do sieci potrącane jest 20% jako koszt przechowania energii w systemie energetycznym. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż inwestycja we własny magazyn energii.

Instalacja fotowoltaiczna a koszty uzyskania przychodu

Interesującym stał się temat, czy przedsiębiorcy będą mieli możliwość obniżenia kosztów uzyskania przychodu, w związku z inwestycją w instalację fotowoltaiczną.

Na mocy prawa, każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, powinien rozliczyć się z fiskusem ze wszystkich wydatków związanych z jej prowadzeniem.

Korzystanie z energii elektrycznej, jest jednym z podstawowych elementów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej – twierdzi Piotr Wożny.

W związku z tym, wydatki na instalację fotowoltaiczną dokonane przez przedsiębiorcę są także kosztem uzyskania przychodu, z którego należy się rozliczyć.

Doświadczenia związane z systemem opustów

Jak podał Piotr Woźny, na koniec 2017 roku w Polsce było zainstalowane ok 26 000 instalacji fotowoltaicznych.W 2018 roku ta liczba uległa podwojeniu,a na polskich dachach przybyło 28 000 kolejnych mikroinstalacji. W pierwszym kwartale 2019 roku zamontowano dodatkowe 11 000 instalacji.

W ramach Pakietu Prosumenckiego, rząd postanowił dopisać przedsiębiorców do katalogu prosumentów i umożliwić im korzystanie z systemu opustów w taki sam sposób, w jaki korzysta z niego do tej pory 65 000 gospodarstw domowych.

Wycena energii oddanej do sieci

Rachunki za energię elektryczną są bardzo ważnym elementem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorstw energochłonnych, koszty energii elektrycznej mogą stanowić nawet kilkadziesiąt procent całkowitych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dołączenie małych i średnich przedsiębiorstw do systemu opustów, ma im pomóc obniżyć koszty prowadzenia działalności.

Produkowana energia zużywana na własne potrzeby oraz ta oddawana do sieci nie jest traktowana w kategorii przychodu. Nawet w przypadku nadprodukcji nie dochodzi do żadnej transakcji między przedsiębiorstwem a operatorem, bo nadwyżka energii jest oddawana do sieci jedynie na przechowanie. Tę nadwyżkę można odebrać, kiedy energia jest potrzebna ale nie da się jej w danym momencie wyprodukować, np. podczas nocy. Nie ma faktur, rachunków, wszystko odbywa się w ramach systemu opustowego, który jest uregulowany w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Dodatkowo, specjalny mechanizm Biznemax, w ramach którego banki współpracujące z BGK, będą mogły uzyskać gwarancję spłaty 80% kosztów kredytu przez przedsiębiorcę, został rozszerzony o fotowoltaikę.

“Fotowoltaika może być jedną z najlepszych inwestycji poprawiających efektywność przedsiębiorstwa” stwierdził Piotr Woźny.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie banków oraz gwarancję wielu producentów że nawet po 20 latach, wydajność paneli nie spadnie poniżej 80% swojej początkowej wydajności, inwestycja w fotowoltaikę przez przedsiębiorstwa staje się wielce korzystna.

A co z tymi przedsiębiorstwami które chcą zarabiać na produkcji energii?

Należy rozróżnić inwestycję w fotowoltaikę, która ma być narzędziem do obniżenia kosztów prowadzenia działalności, a taką która ma służyć typowej produkcji energii elektrycznej. System opustów ma być przeznaczony dla mikroinstalacji, do 50 kW i dla przedsiębiorców którzy chcą wykorzystać dostępne miejsce na posiadanych halach czy garażach. Dla porównania, przeciętna instalacja na polskim dachu wynosi 6/7 kW.

System opustów nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców zakładających farmy fotowoltaiczne.
Jeśli przedsiębiorca jest zainteresowany prowadzeniem działalności polegającej na generacji energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki, to będzie podlegał pod wprowadzony w 2016 roku system aukcyjny, w którym przedsiębiorcy konkurują ze sobą tym, który sprzeda państwu energię po najniższej cenie, uzyskując jednocześnie cenę gwarantowaną, po której będzie sprzedawał energię przez kolejne 15 lat.

Przedsiębiorco – masz wybór!

Dołączenie przedsiębiorców do systemu opustów jest świetnym krokiem w kierunku rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Liczba nowych inwestycji w gospodarstwach domowych od czasu wprowadzenia tego systemu udowadnia, że jest opłacalny i warto go wspierać. Przedsiębiorcy zwykle potrzebują więcej energii elektrycznej niż obiekty mieszkalne, więc dla nich ta inwestycja będzie jeszcze bardziej opłacalna i pozwoli na zdecydowane obniżenie kosztów prowadzenia działalności! Nie ma dodatkowej “papierologii”. Nie ma faktur, rachunków, wszystko odbywa się w ramach systemu.

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia