Nacisk na zwiększenie udziału biokomponentów w wykorzystaniu paliw transportowych ma swój cel w ochronie środowiska. Z takim zamysłem Orlen planuje rozwój zakładu produkcyjnego w Jedliczu. Inwestycja jest niezwykle istotna w kontekście rosnących wyzwań związanych z unijnymi dyrektywami, które zobowiązują Polskę do użycia paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie.

Według Daniela Obajtka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN, który spotkał się z pracownikami Zakładu inwestycja w zakładzie w Jedliczu ułatwi spółce spełnienie restrykcyjnych wymagań europejskich w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie.

Prezes podkreślił, że do produkcji zostaną użyte surowce niespożywcze, głównie słoma od miejscowych rolników.

Słoma na paliwo

Rozważana w zakładzie w Jedliczu inwestycja ma na celu przerób przede wszystkim słomy w biopaliwa II generacji. Po rozpoznaniu rynku surowcowego podpisano listy intencyjne na dostawę słomy jako surowca. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski.

Realizacja inwestycji umożliwi również zwiększenie wykorzystania terenów pod inwestycje ORLEN Południe posiadanych w Jedliczu. Projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie projektowej. Trwają analizy dotyczące m.in. pozyskania dostawcy technologii.

25 tys. ton paliwa rocznie

Zgodnie z założeniami wydajność instalacji w zakładzie w Jedliczu mogłaby sięgnąć ok. 25 tys. ton rocznie. Podejmowane działania dotyczące inwestycji w Jedliczu są spójne z kierunkami Grupy ORLEN, która stoi w obliczu wyzwań wynikających z Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5-proc. udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r.

Rozwój branży biopaliw jest konieczny i przydatny. Nawet, gdy kwestie ochrony środowiska nie są komuś bliskie, biokomponenty są szansą na zmniejszenie uzależnienia rynku paliwowego od ropy naftowej, a rozwój motoryzacji daje nadzieje na wymierne korzyści ekonomiczne w przyszłości.

Źródło informacji i grafik: orlen.pl

Redakcja GLOBEnergia