ORLEN uruchamia pierwszy mobilny punkt tankowania wodoru – będą kolejne!

W Krakowie pojawiła się pierwsza mobilna stacja wodorowa. To kolejna inwestycja, wpisująca się w ogłoszoną w tym roku strategię wodorową Grupy ORLEN. Koncern do roku 2030 ma przeznaczyć 7,4 miliarda złotych na wdrożenie energetyki wodorowej. Kiedy pojawią się kolejne stacje wodorowe? Czy będą dostępne dla wszystkich użytkowników pojazdów na wodór?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pierwszy taki autobus w Krakowie

Solaris Urbino 12 hydrogen to nowy nabytek miasta Kraków. Jest to zasilany wodorem autobus, który w Krakowie będzie obsługiwał linię nr 128, kursując na trasie Zajezdnia Płaszów - Prądnik Czerwony. Będzie można nim podróżować także na liniach 123 i 304. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) ma w planach zakup ponad 150 autobusów wodorowych w przeciągu najbliższych lat. Ma to się odbyć przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz poprzez przebudowę Stacji Obsługi Autobusów.

Stacja tankowania zlokalizowana jest w Płaszowie, w zajezdni autobusowej. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Małopolsce, jak i pierwszy w Polsce mobilny punkt tankowania wodoru. Paliwo wykorzystywane w stacji, pochodzi z rafinerii w Trzebini, która należy do spółki ORLEN Południe.

Solaris Urbino 12 hydrogen
Źródło: MPK Kraków

Sam transport wodoru odbywa się przy wykorzystaniu kontenera ze zbiornikami (tzw. bateriowozu), w których jest zmagazynowane 400 kg wodoru. To ilość pozwalająca na minimum 11-krotne zatankowanie do pełna miejskiego autobusu wodorowego. Paliwo to napędza 70-kilowatowe ogniwo pojazdu testowanego w Krakowie. Paliwo jest tankowane do pięciu zbiorników, w których łączna masa wodoru wynosi 35 kg. Pozwala to na przejazd nawet 350 km. Autobus, z którego już teraz mogą korzystać wszyscy przyjezdni oraz mieszkańcy Krakowa, jest całkowicie zeroemisyjny, a produktem ubocznym jest jedynie para wodna.

Strategia wodorowa paliwowego giganta

Rozwój technologii paliwa wodorowego to jeden z celów, jaki koncern stawia sobie na najbliższe lata. Plany PKN ORLEN zakładają budowę kolejnych stacji w Polsce i za granicą. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, a sam ORLEN ma dzięki temu osiągnąć stabilny i długofalowy rozwój, a także wzmocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Jak czytamy w komunikacie spółki ORLEN, wzmocnienie kompetencji w zakresie paliw alternatywnych umożliwi odgrywanie coraz większej roli w transformacji energetycznej.

Zaplanowane inwestycje wodorowe w ramach przyjętej przez spółkę strategii do 2030 roku plasują ORLEN jako lidera w tworzeniu gospodarki wodorowej w Europie Wschodniej. Największy potencjał do wykorzystania paliwa wodorowego istnieje w transporcie publicznym z uwagi na to, że jednostki samorządowe mają najłatwiejszą drogę do korzystania z różnego rodzaju programów wspierających projekty wodorowe oraz dysponują wystarczającym budżetem własnym. 

Zrealizowana przez ORLEN i MPK inwestycja będzie wspomagać rozwój ekologicznego transportu publicznego w Krakowie, przy jednoczesnej poprawie jakości życia Krakowian. Dotychczas koncern wystosował kolejne listy intencyjne o współpracy z ponad 20 polskimi miastami i 6 przedsiębiorstwami - potencjalnymi odbiorcami wodoru, który jest produkowany przez ORLEN. 

Przyszłość paliw to wodór

7,4 miliarda złotych - tyle Grupa ORLEN chce przeznaczyć na rozwiązania wodorowe do 2030 r. Opierać mają się one głównie o inwestycje w zielony wodór i technologie przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki temu połowa wytwarzanego przez koncern paliwa wodorowego będzie zero- lub niskoemisyjna. Najbliższe 8 lat mają przynieść nieobserwowany dotąd w Polsce wzrost na rynku wodorowym. ORLEN ma w planach uruchomienie ponad 100 stacji tankowania wodoru, z których będą mogli korzystać kierowcy w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Obecnie są plany powstania 57 stacji w Polsce, 28 w Czechach i 26 na Słowacji. Obecnie koncern zarządza dwoma stacjami w Niemczech, a ten rok przyniesie budowę czterech kolejnych: trzech w Czechach i jednej w Polsce - nowopowstałej w Krakowie, której celem jest zaopatrywanie w wodór autobusów miejskich. W przyszłym roku mają powstać kolejne polskie punkty wodorowe: w Poznaniu i Katowicach, które będą dostępne dla wszystkich pojazdów na wodór. W trakcie czynności przetargowych są projekty kolejnych stacji: w Wałbrzychu, Pile i Włocławku.

Do roku 2030 Grupa ORLEN zbuduje również 10 hubów wodorowych w Polsce i za granicą. Pierwszy hub wodorowy, którego wydajność wynosi około 50 kg wodoru na godzinę powstał w 2021 roku w Trzebini. Do produkcji wodoru wykorzystuje się gaz ziemny, a paliwo powstaje procesie reformingu parowego, którego produktem ubocznym jest tlenek węgla. Docelowo wodór wytwarzany będzie z biometanu. Spółka już rozpoczęła prace przygotowawcze w zakresie produkcji niskoemisyjnego i ekologicznego wodoru.

Źródło: orlen.pl, mpk.krakow.pl

Zobacz również