Ørsted stawia ambitny cel przed swoimi dostawcami – udział OZE ma wynieść 100% już w 2025 r.

Jasne oczekiwania przed wszystkimi swoimi dostawcami postawił Ørsted. Firma chce, aby do 2025 r. korzystali oni w 100 proc. z odnawialnej energii elektrycznej. Tym samym Ørsted stałby się pierwszym koncernem energetycznym na świecie, który tego dokonał. Zobowiązanie to opiera się na wykorzystaniu doświadczenia z istniejącego programu dekarbonizacji łańcucha dostaw, ustanowionego w 2020 r. Nadrzędnym celem jest przyczynienie się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od 2006 r. firma zmniejszyła intensywność emisji aż o 87%. Dzięki temu jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności węglowej w zakresie wytwarzania energii i działalności operacyjnej do 2025 r. 

Kolejny krok do zerowej emisji

Ørsted kontynuuje budowę odnawialnych źródeł energii na dużą skalę i jest w pełni zaangażowany w działania na rzecz klimatu zgodne z zasadami nauki. Aktualnie firma pracuje nad kwestią emisji u dostawców związanych z produkcją komponentów, transportem oraz instalacją.

"Zrównoważona przyszłość naszej planety wymaga szybkiego przejścia na energię odnawialną i ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Dlatego branża energii odnawialnej musi być liderem poprzez dekarbonizację własnego łańcucha dostaw - powiedział Mads Nipper, dyrektor generalny grupy Ørsted.

Współpraca z dostawcami

Koncern opiera swoje dążenia na współpracy w całym łańcuchu dostaw i rzetelności swoich dostawców. Firma oczekuje teraz, że wszyscy jego dostawcy będą korzystać wyłącznie z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii podczas dostarczania produktów lub usług dla Ørsted najpóźniej do 2025 r.

"Doceniamy wysiłki podejmowane przez wszystkich istniejących i nowych dostawców, którzy podzielają nasze ambicje i zobowiążą się do korzystania z energii elektrycznej w 100 % ze źródeł odnawialnych" - dodaje Nipper.

Jak Ørsted chce to osiągnąć?

Odnawialna energia elektryczna jest najlepszym dostępnym środkiem do zmniejszenia emisji. Ørsted chce realizować swoje cele poprzez inwestowanie w zakładowe aktywa energii odnawialnej, zawieranie umów o zakup energii (PPA) lub zakup certyfikatów energii odnawialnej. 

“Przekształciliśmy Ørsted w globalnego lidera w dziedzinie energii odnawialnej i mocno wierzymy, że firmy muszą wymagać od siebie nawzajem również działań klimatycznych zgodnych z nauką" - zaznacza Nipper.

Ørsted ustanowił swój program dekarbonizacji łańcucha dostaw w 2020 r. i rozpoczął współpracę ze swoimi strategicznymi dostawcami. W ramach programu postawiono jasne oczekiwania dla swoich strategicznych dostawców, aby do 2025 r. wykorzystywali w 100 proc. odnawialną energię w produkcji turbin wiatrowych, fundamentów, kabli, podstacji oraz innych komponentów i usług. 

Obecnie większość zaangażowanych dostawców przyjęła już 100-procentowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE. Dodatkowe 15 proc. dostawców zobowiązało się do wyłącznego korzystania z odnawialnej energii elektrycznej do 2025 r. Ørsted wykorzystuje obecnie wnioski z programu i będzie oczekiwał, że wszyscy obecni i przyszli dostawcy przystąpią do przejścia na odnawialną energię elektryczną najpóźniej do 2025 r.

Co jest potrzebne dekarbonizacji?

Rządy na całym świecie realizują ambitne plany szybkiego zwiększenia skali rozwoju energii odnawialnej. Obecnie dekarbonizacja łańcucha dostaw energii odnawialnej jest ważniejsza niż kiedykolwiek. W ten sposób branża może zagwarantować, że energia odnawialna będzie od samego początku dobrze wykorzystywana. Konieczne jest odpowiedzialne działanie, opierające się nie tylko na budowie potencjału energii odnawialnej, ale też podnoszące oczekiwania wobec dostawców.

Źródło: Ørsted.

Zobacz również