Program Czyste Powietrze zakłada wymianę ok. 3 mln nieefektywnych kotłów węglowych w Polsce w perspektywie do 2029 roku. Nie da się tego zrealizować bez funduszy. W Krajowym Planie Odbudowy zabezpieczono na ten cel 3,1 mld euro, natomiast według szacunków Banku Światowego niezbędne jest ponad 8 mld euro. W kwietniu 2021 roku pełnomocnik premiera RP ds. Czystego Powietrze Bartłomiej Orzeł zapowiedział, że Polska już posiada 3 mld zł do dyspozycji, ale to nie koniec – do tego dojdą środki finansowe z najnowszej perspektywy budżetowej z Polityki Spójności. W przedstawionej do konsultacji polityki finansowania działań nie ma w tym momencie środków przeznaczonych na program Czyste Powietrze. Do pytań o źródła finansowania programu Czyste Powietrze odniósł się podczas webinaru Bartłomiej Orzeł.

– Jesteśmy jeszcze w trakcie negocjacji nowej perspektywy urzędowej, nowych środków spójności, rozmawiamy w gronie ministerstwa MFiPR, MKiŚ i Komisji Europejskiej. Zapewniam, że te środki ostatecznie znajdą się w Funduszu Spójności tak, aby wspierały dalej program Czyste Powietrze – powiedział Orzeł.

Dodał, że wariantów finansowania jest dużo. Można spróbować finansować program Czyste Powietrze za pomocą tzw. białych certyfikatów, które firmy będą kupować w zamian za emisje. W przypadku gdyby dokonywały wymiany źródła ogrzewania, nie musiałyby wykupywać białych certyfikatów, co byłoby dla nich pewną oszczędnością. Program Czyste Powietrze można także finansować ze źródeł pochodzących z emisji CO2 czyli 27 mld zł w tym roku, z czego 13,5 mld zł trzeba przeznaczyć na cele klimatyczne i środowiskowe.

– Środki na program Czyste Powietrze będą więc uzupełnione środkami z KPO, ale pamiętajmy też, że program to budżet w wysokości 103 mld zł i nie wszystkie środki są dotacyjne. 40 mld zł będą środkami dłużnymi, czyli pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Ścieżka bankowa jest właśnie odpowiedzią na potrzebę zapewnienia finansowania kwotą 40 mld zł środków dłużnych. Pracujemy nad tym montażem finansowym, tak by zapewnił on ciągłości finansowania programu do 2029 roku – powiedział Orzeł

Przedstawiciel rządu podkreślił, że prace są w toku i trwają negocjacje dot. Funduszu Spójności. Rząd chce uruchomić komponent w programie Czyste Powietrze dla osób niezamożnych, na co będzie konieczne finansowanie.

Redakcja: Patrycja Rapacka 

Redakcja GLOBEnergia