Więcej punktów z ofertą programu Czyste Powietrze

Banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie Czyste Powietrze to Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Dzięki dołączeniu banków do programu Czyste Powietrze, Polacy będą mieli do dyspozycji kilka tysięcy placówek, w których mogą skorzystać z nowego kredytu antysmogowego. NFOŚiGW przekonuje że współpraca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

1,5 mld zł środków

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste Powietrze.

Ogłoszony przez NFOŚiGW w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu Czyste Powietrze zakończył się 23 lutego br. Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzyskały pozytywne decyzje. Na pierwszą połowę kwietnia planowane jest podpisywanie pierwszych umów o współpracy między NFOŚiGW, wfośigw a bankami.

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego

Przygotowywana ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki gwarancjom BGK banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji m.in. przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z programem Czyste Powietrze i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w bankach w połowie tego roku. Polacy otrzymają informacje o programie Czyste Powietrze”oraz pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu u swoich doradców w bankach.

Z rozmów ze Związkiem Banków Polskich – partnera NFOŚiGW we wdrożeniu programu Czyste Powietrze – wynika, że kolejne banki komercyjne rozważają dołączenie do systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego jeszcze w tym roku.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepł. Program jest dedykowany dla właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, oferując dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W ramach wsparcia można ubiegać się o dofinansowanie  wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Źródło: NFOŚiGW

 

Redakcja GLOBEnergia