Dotychczas program Stop Smog był realizowany w 7 gminach tj. Niepołomicach, Pszczynie, Rybniku, Skawinie, Sosnowcu, Suchej Beskidzkiej i Tuchowie. Łącznie ponad 54 mln zł (w tym 37,4 mln zł z budżetu państwa i ok. 17 mln zł wkładu własnego gmin) pozwoli na realizację inwestycji proekologicznych w ok. 1,1 tys. budynków w tych gminach. Warto dodać, że od 1 stycznia 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 1 stycznia 2021 r. przejęły z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu Stop Smog.

Brzesko jest ósmą gminą, która przystąpiła do programu Stop Smog. Kolejne gminy, w tym np. Spytkowice i Limanowa z Małopolski, niebawem finalizują porozumienia z NFOŚiGW. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka informuje, że kilkanaście wniosków jest procedowanych, więc resort liczy na to, że Stop Smog – obok programu Czyste Powietrze – będzie skutecznym hamulcem smogu już w tym sezonie grzewczym.

Dofinansowanie z programu Stop Smog zostało przygotowane dla obszarów, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski wskazuje że jest to szansa m.in. dla mieszkańców Brzeska na sfinansowanie 100 proc. kosztów inwestycji obejmującej likwidację lub wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne oraz ocieplenie jednorodzinnego budynku, przy czym średni koszt w jednym lokalu nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Gmina Brzesko planuje w ramach uzyskanej pomocy przeprowadzić przedsięwzięcia niskoemisyjne 20 budynków mieszkalnych. Samorząd zainwestuje 1,06 mln zł w projekty, z czego 742 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a reszta będzie wkładem własnym gminy.

Stop Smog 2.0 – nowe zasady od kilku miesięcy

Druga odsłona programu Stop Smog została uruchomiona 31 marca 2021 roku. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się samorządy. Wnioskodawcy mogą uzyskać do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30 proc. stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Ostatecznym beneficjentem Stop Smog są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Program Stop Smog jest przewidziany na lata 2019-2024, przy czym do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł (po wykorzystaniu ponad 37 mln zł, na 2021 r. zostaje do rozdysponowania ok. 142 mln zł). W latach 2022-2024 planuje się zasilić Fundusz Termomodernizacji i Remontów kwotą ok. 518 mln zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu Stop Smog.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia