Nowe budynki – sieć ciepłownicza, albo pompa ciepła!

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie dokonali m. in. poprawek w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Na mocy nowego prawa, każdy nowy budynek, dla którego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej będzie miał obowiązek przyłączenia się do niej, o ile nie będzie korzystał z OZE.

Obowiązek przyłączenia sieci ciepłowniczej nie będzie dotyczył budynków, w których planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego. W praktyce oznacza to też zakaz używania kotłów gazowych w nowych budynkach, bowiem współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego z ciepłowni lokalnej zasilanej gazem klasyfikuje się na poziomie wi=1,2.
Czytaj cały artykuł TUTAJ

Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE

Ukłonem w stronę prosumentów, jak i branży jest ustalenie jednej stawki VAT 8% dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem – czyli fotowotaika, pompy ciepła z dolnymi źródłami (od wielu lat było 23%), kolektory słoneczne.

Do tej pory, instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku jest objęta 8% podatkiem VAT, a instalacje zlokalizowane poza dachem budynku mieszkalnego, czyli takie na gruncie, czy lub na dachu budynku gospodarczego objęte są 23% stawką podatku VAT.
Jeśli chodzi o fotowoltaikę, poprawka, którą wczoraj przyjął Sejm ujednolica stawkę podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2. Wszystkie takie systemy będą opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.
Czytaj cały artykuł TUTAJ.

Rynek urządzeń grzewczych

Wprowadzono również zmianę w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, która pozwala kontrolować wszystkie urządzenia grzewcze przez PIH – w tym karty produktu, etykiety oraz robić badania wyrywkowe urządzeń w ramach procedury ekoprojektu.

Zwolnienie z płacenia PIT w programie „Mój prąd”.

Programy Mój Prąd oraz Czyste Powietrze są zwolnione z podatku dochodowego. Departament Podatków Dochodowych opublikował objaśnienia podatkowe z dnia 9 września 2019 r. do ulgi termomodernizacyjnej w PIT. Objaśnienia dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Jak możemy przeczytać w objaśnieniu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT wolne od podatku są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany
lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Obecnie realizowane programy to Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.
Czytaj cały artykuł TUTAJ


Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!


Sporo zmian od początku roku!

Rok 2019 może być dość mocno zapamiętany w branży OZE jako przełomowy w kilku kwestiach. Wieloletnie działania i postulaty wielu branż, w większym lub mniejszym stopniu, ale zostają zauważane przez decydentów. Tylko w tym roku wprowadzono ulgę termomodernizacyjną w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na początku stycznia ogłoszono program Energia Plus!

W lutym premier powołał zespół ds. prosumenckiego OZE. Pod koniec kwietnia uruchomiono Ekopożyczki od PKO BP, które wspierają inwestycje PV w gospodarstwach domowych. Miesiąc później z taką ofertą ruszył BGK.

Pod koniec sierpnia wszedł w życie pakiet prosumencki, rozszerzający m. in. definicję prosumenta o przedsiębiorców.

Redakcja GLOBEnergia