Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – nabór wniosków! Dofinansowania do 100% kosztów projektu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 59610643 pan

NFOŚiGW poinformował, że trwa nabór wniosków na projekty w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

 
Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 adresowany jest do:
  • organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów;
  • organizacji samorządu gospodarczego;

Składając wniosek w naborze Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym 10 proc. dofinansowania w formie zaliczki.


Nabór trwa do 30.09.2015r.


Na projekty składane w naborze przeznaczone jest niemal 368 tys. euro, tj. ponad 1,5 mln zł. Środki na dofinansowanie pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Formą wdrażania jest „projekt parasolowy”, w którym jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów - podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu, tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową). Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu parasolowego wynosi 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł., zaś maksymalna kwota dofinansowania to 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.
Celem prowadzonego programu jest udzielenie wsparcia dla nawiązania i wzmocnienia wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi. Realizowane przez Beneficjentów projekty powinny prowadzić do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu.
 
Źródło: NFOŚiGW