W ramach międzynarodowego projektu EURONET 50/50 uczniowie polskich szkół podstawowych podjęli się ambitnego zadania zbadania i ograniczenia zużycia energii w swoich szkołach. Rezultaty ich działań okazały się naprawdę imponujące!

Projekt EURONET 50/50, którego polskim koordynatorem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ma na celu wsparcie walki ze zmianami klimatu poprzez edukację energetyczną najmłodszych oraz utworzenie europejskiej sieci szkół oszczędzających energię. Uczestniczy w nim ponad 50 szkół z całej Europy, w tym 11 szkół podstawowych z Polski. Szkoły te skorzystały z innowacyjnej metodologii 50/50, która powstała i została przetestowana w Niemczech w latach 90. XX wieku. Metodologia ta angażuje dzieci w proces zarządzania energią w szkole, łącząc praktyczną naukę z dobrą zabawą. Jej nazwa pochodzi stąd, że zakłada ona równy podział oszczędności będących efektem działań podjętych przez uczniów pomiędzy szkołę a urząd finansujący jej działalność: 50% oszczędności zostaje w urzędzie, a 50% zostaje wypłacone szkole, jako nagroda za podjęte wysiłki i bodziec do kolejnych działań.
Clipboard02
Szkoły biorące udział w projekcie powołały zespoły ds. energii złożone z grup uczniów z klas IV–VI i jednego lub dwóch nauczycieli, które podjęły się oceny wykorzystania energii w szkole i poprawy sytuacji w tym zakresie. Przeprowadziły one przegląd energetyczny budynku oraz pomiary temperatury, natężenia oświetlenia i zużycia energii. Zespoły obserwowały również zachowania swoich rówieśników i nauczycieli, a także przeprowadziły wśród nich ankiety dotyczące wykorzystania energii. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i pomiarów uczniowie zgłosili propozycje rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia energii w szkole, a następnie wdrożyli je w życie, wykazując się przy tym ogromną kreatywnością i entuzjazmem. Wśród zaproponowanych przez uczniów rozwiązań znalazły się np. oklejanie wyłączników światła i sprzętu elektrycznego nalepkami zachęcającymi do oszczędzania prądu, właściwe wietrzenie pomieszczeń, przygotowanie gazetki ze wskazówkami dotyczącymi efektywnego wykorzystania energii czy wprowadzenie dyżurów, podczas których wybrani uczniowie pilnują wyłączania zbędnych świateł czy nieużywanego sprzętu. Dzieci zorganizowały też kampanie informacyjno-edukacyjne zachęcające do oszczędzania energii całą społeczność szkolną, przygotowały ulotki, przedstawienia, wiersze czy wystawy plakatów ze wskazówkami, jak racjonalnie gospodarować energią i innymi zasobami. (…)
Dla szkół zainteresowanych wdrożeniem u siebie metodologii 50/50, przetestowanej w ramach projektu EURONET 50/50, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” opracowało poradnik pt. „Oszczędzanie energii w szkołach”, który zawiera wskazówki dotyczące pracy z zespołem ds. energii. Poradnik zawiera propozycje scenariuszy lekcji, szereg przydatnych arkuszy roboczych, opisów doświadczeń, rysunków oraz przykładów etykiet zachęcających do oszczędzania energii, wody i racjonalnej gospodarki odpadami! Wszystkie szkoły zainteresowane edukacją energetyczną uczniów poprzez praktyczne działania mogą skorzystać z materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu. Dane kontaktowe Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” można znaleźć na stronie www.pnec.org.pl.
Patrycja Płonka
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”  

Czytaj całość w GlobEnergia 3/2012